Datum plaatsing: 27 juni 2019

Basisbehoeften grotere kostenpost dan voor de crisis


Basisbehoeften grotere kostenpost dan voor de crisis


Regio ('s Hertogenbosch): Nederlandse burgers geven tegenwoordig relatief meer uit aan wonen, zorg, voeding en energie dan voor de crisis. Ten gevolge hiervan blijft er logischerwijs minder geld over om te besteden aan andere diensten. Het economisch bureau van ING laat weten dat hoewel de economie aantrekt, de kosten van de basisbehoeften maar langzaam dalen.

Deze kosten blijven hoog en het gemiddelde huishouden consumeert hierdoor minder dan dat het in 2008 deed. Tegelijkertijd wordt er wel meer geld uitgegeven. Zo bleek dat men in 2017 nog steeds 6 procent minder consumeerde dan in het jaar 2008. De prijzen stegen echter met 9 procent waardoor de consumenten voor hetgeen ze spendeerden minder goederen en diensten terugkregen. Hoewel de consumptie verder groeide in 2018, reikt het gemiddelde huishouden nog steeds niet naar het consumptiepercentage van voor de crisis.

Kosten wonen en onderhoud groeiden het meest
Waar de kosten voor de basisbehoeften in 2008 slechts 36 procent van de totale uitgaven besloegen voor een huishouden, was dit percentage in 2017 gestegen tot 41 procent. Van de basisbehoeften is het vooral het wonen en onderhoud dat duurder is geworden. In 2008 werd hier 19,5 procent aan uitgegeven en in 2017 23,7 procent. Momenteel beslaat zorg 3,8 procent van de totale uitgaven ten opzichte van 3,1 procent voor de crisis. Bovendien werd er in 2017 meer geld uitgegeven aan voeding, aangezien de prijzen een stuk hoger lagen dan in 2008. In 2008 werd hier 10,1 procent aan uitgegeven en in 2017 10,8 procent. Het lichtpuntje is dat er in 2017 iets minder werd uitgegeven aan energie en water dan in 2008. Dit verschil is hoogstwaarschijnlijk te danken aan de energiezuinigere woningen. Daarnaast maakt het online energieprijzen vergelijken het erg makkelijk voor consumenten om op zoek te gaan naar het goedkoopste energiecontract.

Andere prioriteiten
Hoewel de consumptie gedaald is, is ten opzichte van 2008 het bbp in 2017 6,5 procent hoger. Volgens ING zijn er enkele factoren die meespelen in de daling van de consumptie. Zo is het aantal huishoudens met 7,5 procent gestegen, waardoor het gemiddelde omlaag getrokken wordt. Daarnaast wordt er 7,1 procent meer gespendeerd aan zorg- en onderwijs, uitgaven die via de overheid lopen. Bovendien sparen mensen tegenwoordig meer en het aantal leningen is gedaald. Aan de hand van deze feiten stelt ING dat de consumptie in 2017 lager was ondanks een hoger bbp omdat consumenten tegenwoordig andere doelen nastreven.

Wanneer zal de consumptie hersteld zijn?
ING voorspelt dat de Nederlandse consumptie waarschijnlijk pas in 2025 weer zal zijn wat het ooit geweest was. Zelfs wanneer inkomens stijgen, blijven de basiskosten een hoge kostenpost. Zo blijven de zorgkosten hoog ten gevolge van vergrijzing en stijgen energiekosten vanwege de energietransitie. Een groot percentage van de huishoudelijke uitgaven gaat bovendien naar zaken als collectief gefinancierde zorg en pensioenen. Hoewel de economie de afgelopen jaren dus weer flink is aangetrokken, blijft er vrij weinig geld over voor de leukere dingen. Daardoor hebben veel mensen niet het gevoel dat de economische groei hen op dit moment veel voordeel biedt.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29171