Datum plaatsing: 09 augustus 2019

WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet in Perron-3


WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet in Perron-3


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Voldoende zoetwater, voor alle gebruikers en functies. Altijd. Ook in Nederland en Vlaanderen is dat een steeds grotere uitdaging. Als oplossing wordt op regionaal en lokaal niveau gestreefd naar zelfvoorziening en een zo efficiënt mogelijke benutting van de zoetwaterbronnen. Steeds vaker wordt gekozen voor een cross-sectorale aanpak waarbij de verschillende sectoren gezamenlijk oplossingen zoeken voor hun eigen én elkaars watervraagstukken.

Op donderdagmiddag 10 oktober organiseren Drinkwaterbedrijf Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, STOWA en Wateronderzoeksinstituut KWR de WiCE Roadshow – Zuinig met Zoet. Stakeholders uit verschillende sectoren komen samen om elkaar te inspireren en kennis en ervaringen te delen over maatregelen voor de balans in zoetwatervraag en –aanbod.

Hoe matchen we periodes met te veel aan water met periodes van watertekort? Welke rol speelt waterhergebruik daarin? Hoe maken we de slag naar regionale zelfvoorziening en wat zijn de voor- en nadelen van een cross-sectorale benadering? We zullen de uitdagingen waarvoor de zoetwatervoorziening zich gesteld ziet bespreken en ingaan op een aantal oplossingen uit de praktijk. Afsluitend zal een panel van toonaangevende vertegenwoordigers vanuit betrokken sectoren met het publiek het gesprek aangaan om samen te komen tot een visie op het in balans brengen van watervraag en –aanbod, en om de uitdagingen en kansen die daaruit voortvloeien te benoemen.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de Roadshow van het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE). WiCE is een onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en het Vlaamse de Watergroep, waarin een circulaire benadering centraal staat. Het richt zich op het sluiten van waterkringlopen en het terugwinnen van grondstoffen en energie uit water, en zoekt daarbij uitdrukkelijk de verbinding met andere sectoren. Het WiCE thema Zuinig met Zoet richt zich specifiek op zoetwatervoorziening, en regionale en lokale zelfvoorziening en werkt daarin samen met verschillende organisaties, waaronder industrieën, waterschappen en Stowa.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws


13 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
21 februari
22 februari
23 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.33837