Datum plaatsing: 09 augustus 2019

Labuitslagen verwisseld in Jeroen Bosch ziekenhuis's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn de uitslagen van één laboratoriumtest verwisseld. Dit had mogelijke consequenties voor 62 patiënten die via hun behandelend arts getest werden op de maagbacterie Helicobacter pylori. Deze bacterie kan maagklachten veroorzaken.

Na controle en hertesten is vastgesteld dat voor 39 patiënten deze verwisseling geen invloed heeft gehad op de conclusie van het onderzoek. In 23 gevallen leidde hertesten van het onderzoek tot een andere conclusie. Bij deze patiënten wordt nu onderzocht of dit gevolgen heeft gehad voor hun behandeling. Deze patiënten worden via hun behandelaar op de hoogte gesteld.

Direct na de constatering zijn er maatregelen getroffen en zijn de behandelaars geïnformeerd. Ook hebben we als ziekenhuis melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Gevolgen voor patiënten
Patiënten die last hebben van deze maagbacterie, worden in de regel behandeld met antibiotica. Door de verwisseling hebben sommige mensen mogelijk onterecht antibiotica gebruikt, terwijl anderen de antibiotica mogelijk niet hebben ontvangen. De behandelend arts bespreekt met de patiënt wat in de ontstane situatie het beste vervolgbeleid is.

Oorzaak
Oorzaak van de verwisseling is een combinatie van een menselijke en technische fout. De test is uitgevoerd in januari 2019. De verwisseling kwam in augustus aan het licht bij een behandelingscontrole, welke standaard door het laboratorium Medische Microbiologie na zes maanden wordt uitgevoerd.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws


13 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
21 februari
22 februari
23 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29496