Datum plaatsing: 09 augustus 2019

Labuitslagen verwisseld in Jeroen Bosch ziekenhuis



's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn de uitslagen van ťťn laboratoriumtest verwisseld. Dit had mogelijke consequenties voor 62 patiŽnten die via hun behandelend arts getest werden op de maagbacterie Helicobacter pylori. Deze bacterie kan maagklachten veroorzaken.

Na controle en hertesten is vastgesteld dat voor 39 patiŽnten deze verwisseling geen invloed heeft gehad op de conclusie van het onderzoek. In 23 gevallen leidde hertesten van het onderzoek tot een andere conclusie. Bij deze patiŽnten wordt nu onderzocht of dit gevolgen heeft gehad voor hun behandeling. Deze patiŽnten worden via hun behandelaar op de hoogte gesteld.

Direct na de constatering zijn er maatregelen getroffen en zijn de behandelaars geÔnformeerd. Ook hebben we als ziekenhuis melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Gevolgen voor patiŽnten
PatiŽnten die last hebben van deze maagbacterie, worden in de regel behandeld met antibiotica. Door de verwisseling hebben sommige mensen mogelijk onterecht antibiotica gebruikt, terwijl anderen de antibiotica mogelijk niet hebben ontvangen. De behandelend arts bespreekt met de patiŽnt wat in de ontstane situatie het beste vervolgbeleid is.

Oorzaak
Oorzaak van de verwisseling is een combinatie van een menselijke en technische fout. De test is uitgevoerd in januari 2019. De verwisseling kwam in augustus aan het licht bij een behandelingscontrole, welke standaard door het laboratorium Medische Microbiologie na zes maanden wordt uitgevoerd.




Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29510