Datum plaatsing: 13 augustus 2019

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 19 augustus's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen.

Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl of (073) 615 90 81. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken? Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen staat op www.s-hertogenbosch.nl/gemeenteraad, klik op ‘kalender’.

U kunt inspreken over
Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen:

Rendabel krediet renovatie Triniteitstraat 19 (Podium Azijnfabriek)
Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling Brugstraat 43, Vinkel Onderzoek rekenkamercommissie ‘Burgerinitiatieven gemeente ’s-Hertogenbosch’
Verordening fractieondersteuning 2019
Wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2019
U kunt aanwezig zijn bij
Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

Rapport rekenkamercommissie ‘Burgerinitiatieven ’s-Hertogenbosch’
Inkoopstrategie en Inkoopopdracht Lokale Inkoop Basisinfrastructuur 2020-2023
Uitgangspunten subsidies voor de Brabantse culturele basisinfrastructuur in 2021-2024
Stand van zaken Heesch-West: voorontwerp bestemmingsplan, effectrapportage en circulair kwaliteitsplan
Wat gebeurt er na het inspreken?
De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 26 augustus 2019 besproken tijdens commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 10 september 2019, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:18 februari
19 februari
19 februari
19 februari
19 februari
20 februari
20 februari
20 februari
21 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari
29 februari
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
02 maart
03 maart
06 maart
06 maart
07 maart
07 maart
07 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
10 maart
10 maart
11 maart
11 maart
14 maart
15 maart
15 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
31 maart
04 april
04 april
05 april
06 april
10 april
13 april
17 april
04 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
15 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.18391