Datum plaatsing: 02 september 2019

Bewoners Hoogstraat en omgeving boos op gemeente


Bewoners Hoogstraat en omgeving boos op gemeente


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Er is werk aan de winkel voor de politieke partijen, vinden bijna zestig bewoners en gebruikers van panden aan de Hoogstraat, Catelijnen en Korte Nieuwstraat. Zij wijzen de plannen af die projectontwikkelaar Hoedemakers en de gemeente hebben met het gebied waar eens het postkantoor en de Aldi stonden. Niet alleen wordt er een loopje genomen met de geldende bouwhoogten, ook de manier waarop wordt omgegaan met parkeerruimte deugt niet vinden de bezwaarmakers.

door Herman van Dinther

Eén van de bezwaarmakers die het initiatief nam om de bezwaren te inventariseren en bij de gemeente in te leveren is Piet Versteijnen die zelf een appartement heeft in de Hoogstraat.
“Voor de Hoogstraat bestaan al twintig jaar toezeggingen om deze aan te passen en de nadelen van de hoogteverschillen weg te nemen. Een reconstructie en het verleggen van de weg is daarvoor nodig. Daarmee zou tevens de mogelijkheid ontstaan om tussen de bebouwing en de straat meer groen te plaatsen. Maar de situatieschetsen die wij hebben gezien laten heel wat anders zien. Omdat de gemeente van plan is 710 vierkante meter parkeerterrein aan Hoedemakers te verkopen, gaat er een enorme parkeerdruk op de omgeving komen. En daar waar wij groen dachten te krijgen komen parkeerhavens die haaks komen te liggen tegenover andere te creëren parkeervakken. Dat gaat enorme verkeerschaos opleveren, daar zijn wij van overtuigd.”

Huurappartementen
“Wat ons ook niet lekker zit is de omvang en de hoogte van de geplande bouw. In de Raadhuisstraat gaat het om drie verdiepingen en in de Hoogstraat zelfs om vier etages. Bij de uitwerking van de plannen is de architect uitgegaan van voorgeschreven hoogtes die helemaal niet blijken te kloppen. Eerdere plannenmakers werden ook al teruggefloten en moesten zich beperken tot drie bouwlagen in de Hoogstraat. Vreemd toch dat het intussen weer anders is terwijl er aan het bestemmingsplan niets is veranderd.
Trouwens, door de voorliggende plannen te realiseren laat de gemeente enorme kansen liggen om het hele gebied, omsloten door Venstraat, Korte Nieuwstraat, Raadhuisstraat en Hoogstraat, eindelijk op een fatsoenlijke manier in te richten. Aan de Venstraat en in de Korte Nieuwstraat staan al jaren panden te verpieteren die ooit zijn aangekocht om het hele betreffende gebied opnieuw te ontwikkelen. Wat ons betreft maakt de gemeente er zich te gemakkelijk vanaf door zomaar parkeerterrein in te leveren waar het ook een kans had om de ontwikkelaar te dwingen de verpieterde panden in de nieuwe plannen op te nemen. Nu verdwijnt er niet alleen onnodig veel parkeerruimte maar wordt er ook niets gedaan met de verpauperde panden.”

Inspraak
“Wij hebben de informatie- en inloopbijeenkomsten bezocht en hebben ook meegedacht bij de verdere ontwikkeling van de plannen. We hebben al vaak met verschillende ambtenaren aan tafel gezeten, suggesties gedaan en op te verwachten problemen gewezen. Ook is er uitvoerig mailverkeer geweest, maar in de nu voorliggende plannen is er nauwelijks iets met onze bezwaren en suggesties gedaan. Daar zijn we behoorlijk verbitterd over en we gooien nu dan ook de kont tegen de krib. Ruim op tijd en binnen de gestelde termijn hebben wij namens 58 betrokkenen bezwaar aangetekend. Wij zijn zeer uitvoerig ingegaan op alle facetten die bij deze planvorming aan de orde zijn en we hebben ons daarbij goed gedocumenteerd en van adviezen laten voorzien. Het resultaat is dat wij op negen A4tjes onze bezwaren hebben uiteengezet. We gaan ervan uit dat hier serieus mee wordt omgegaan en dat ook de politiek, zoals Rosmalens Belang, zich gaat roeren.”

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws


27 januari
27 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
31 januari
31 januari
31 januari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
05 februari
06 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
08 februari
08 februari
08 februari
08 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
10 februari
13 februari
14 februari
14 februari
14 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
19 februari
19 februari
22 februari
03 maart
07 maart
08 maart
10 maart
15 maart
18 maart
21 maart
22 maart
27 maart
28 maart
29 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
28 augustus

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27373