Datum plaatsing: 01 september 2019

Leefbaar Nuland wil overlast verkeer van Heesch-West beperken


Leefbaar Nuland wil overlast verkeer van Heesch-West beperken


Nuland ('s Hertogenbosch): Naar aanleiding van informatieavonden in de Meent in Nuland en de voormalige Rabobank in Heesch, hebben Jos van Sleeuwen, Nico van Nuland en Hans van der Biezen het initiatief genomen om een zienswijze in te dienen om de overlast veroorzaakt door het verkeer van toekomstige industrieterrein Heesch-West te beperken. De ingediende zienswijze is aan de achterzijde van deze pagina in zijn geheel weergegeven. De zienswijze is onderschreven door 13 Nulanders. Maar wij zoeken natuurlijk een groter draagvlak.

Geschiedenis:
•Nuland heeft voor de ombouw van de N59 naar de A59 jarenlang veel last gehad van sluipverkeer
•De kosten van deze ombouw zouden worden “terugverdiend” met de aanleg van een industrieterrein dit is het industrieterrein Heesch-West
•De Gemeenteraad van Maasdonk heeft duidelijk aangegeven slechts akkoord te gaan met het industrieterrein onder de voorwaarde dat de verkeersafhandeling van het industrieterrein GEEN negatieve effecten mag hebben op de kernen Nuland, Geffen en Vinkel

Huidige plannen:
•Het verkeer komende vanaf Den Bosch wordt via de afslag bij Hotel van der Valk en de Rekken (aan de Vinkelse kant van de A59) naar Heesch-West geleid
•Het verkeer dat naar Den Bosch gaat wordt via de Rekken (aan de Vinkelse kant van de A59) via de 3 bestaande rotondes (op de van Rijckevoselseweg en de 2 rotondes bij van der Valk) naar de A59 geleid

Onze gedachten:
•Het extra verkeer leidt tot file vorming gedurende met name de spits; daardoor gaat er sluipverkeer ontstaan
•Het extra verkeer leidt tot verslechtering van de luchtkwaliteit in Nuland alsook een toename van het geluid

Wij stellen voor:
•Het (vracht-) verkeer komende van Heesch-West richting Den Bosch moet zo snel mogelijk achter de bestaande geluidswallen gebracht worden; dit kan door gebruik te maken van de onderdoorgang Vinkel-Geffen (d’n Haon) en een extra afrit op de rotonde en een extra oprit naar de A59
•Pas de afrit Nuland/Geffen/Vinkel van de A59 aan, door op de afrit het verkeer voor Nuland, Vinkel, etc te scheiden van het verkeer naar Heesch-West; dit kan door eenmaal de afrit genomen te hebben, het verkeer scheiden door de linker rijbaan voor Heesch-West verkeer te gebruiken en het overige verkeer via der rechter rijbaan hun weg te laten vervolgen

De initiatiefnemers werken onder de naam “Leefbaar Nuland” willen weten hoe breed het initiatief leeft in Nuland. Laat even weten of je het initiatief ondersteund – in geval je dat kenbaar maakt wordt je ook op de hoogte gehouden van de volgende stappen, zijnde de discussies met de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-west en met de Gemeente Den Bosch.

U kunt uw steunbetuiging delen door:
•of een mail te sturen naar h.biezen@home.nl
•of een briefje in de brievenbus op Zandstraat 2 te doen met uw naam en adres

Dank voor uw steun –
Leefbaar Nuland
Jos van Sleeuwen, Nico van Nuland en Hans van der BiezenUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15731