Datum plaatsing: 12 september 2019

Steeds meer mensen maken een testament op


Steeds meer mensen maken een testament op


Regio ('s Hertogenbosch): Uit onderzoek van Fednot (federatie van de notarissen) is gebleken dat steeds meer mensen een testament opmaken. Wanneer we het vergelijken met vorig jaar dan zien we een stijging van 16%. Zijn het enkel senioren die een testament laten opstellen? Nee, jongeren stellen ook steeds vaker een testament (wilsbeschikking) op. Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht zien we een significante stijging in de opmaak van het testament. Er zijn aangepaste (herwerkte en herroepen) en nieuwe testamenten geregistreerd. De laatste jaren vond er al een kleine stijging plaats, maar na de invoering van de nieuwe wet is het flink gegroeid. Hoe kan het dat er zo’n flinke stijging heeft plaatsgevonden?

Nieuwe regels
Sinds de invoering van de nieuwe wet heb je als burger een grotere vrijheid om je vermogen na te laten. Bestaat je gezin uit twee ouders met drie kinderen? Dan kon je voor één vierde zelf bepalen wat er zou gebeuren met je nalatenschap. Dat is nu veranderd naar twee vierde, oftewel de helft. Veel mensen willen nu van de standaardregeling afwijken en zelf een initiatief nemen om bijvoorbeeld hulpbehoevende kinderen te helpen. Het opstellen van een testament is geen eenvoudige klus. Wanneer er iemand in de familie komt te overlijden is erfenis advies nodig omdat het gaat om een intensief proces wat vaak onderschat wordt.

Een erfovereenkomst sluiten
Door de invoering van het nieuwe erfrecht worden er momenteel veel erfovereenkomsten gesloten. Hierbij gaan alle erfgenamen om tafel zitten om een overeenkomst te sluiten voor de erfenis verdeling. Is iedereen het met elkaar eens? Dan stelt de notaris een akte op en dan valt er achteraf niets meer te betwisten. Alle betrokken partijen zijn aanwezig geweest en hebben een akkoord gegeven. Een notaris zorgt ervoor dat zo’n overeenkomst voor iedereen goed is. De betrokken partijen krijgen één maand de tijd om alles te laten bezinken. In die periode kun je besluiten of je toestemt in het pact. Bij een testament gaat het er anders aan toe. Een testament is eenzijdig, daar beslis je zelf over.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.31566