Datum plaatsing: 09 oktober 2019 - Laatst gewijzigd: 25-09-2019 15:50:45

Wereldmissiedag met Afrika-Enga koor


Wereldmissiedag met Afrika-Enga koor


Heesch (Bernheze): Wat de kerk vandaag verstaat onder missie, staat ver van de karikatuur van zieltjes winnen die er soms van gemaakt wordt. Missioneren is wegtrekken uit je comfortzone en als kerk je bijdrage leveren aan het geheel van de samenleving, dichtbij en ver weg. Vorig jaar heeft paus Franciscus de maand oktober van dit jaar uitgeroepen tot een Buitengewone Missiemaand. De roeping tot missie is geworteld in de doop en dus gericht op allen die zijn gedoopt. Hoe geef je als gedoopte in
deze tijd gehoor aan dit gezonden zijn? Hoe breng ik schoonheid en leven aan deze wereld? Het is goed en noodzakelijk om ons als christenen opnieuw te bezinnen op het begrip missie.

In de parochie De Goede Herder is daarvoor gelegenheid in Heesch. Op zaterdag 12 oktober is daar om 19.00 uur in de Petrus' Bandenkerk een speciale themaviering met medewerking van het Afrika-Enga koor. Dit koor zal in deze woord- en communiedienst een groot aantal christelijk liederen uit Afrika ten gehore brengen. Tijdens de viering zullen koorleden ook geld inzamelen voor Missio, de organisatie die de armste geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld steunt bij het verkondigen van het Evangelie, het gezamenlijk vieren van de Eucharistie en het geven van pastorale zorg aan armen en zieken. Meer informatie over dit collectedoel vindt u op www.missio.nl

Wilt u meer weten over missionair kerkzijn?
Neem dan contact op met pastoraal werkster Annemie Bergsma.
0412 451215 of a.bergsma@parochiedgh.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws


15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
03 november
06 november
06 november
09 november
09 november
13 november
13 november
14 november
15 november
16 november
20 november
29 november
30 november
30 november
06 december
07 december
07 december
14 december
14 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.32708