Datum plaatsing: 28 september 2019

Oproep waterschap: Houd de dijk veilig!Regio (Regionaal): 1 oktober gaat het hoogwaterseizoen van start. In deze periode, die duurt tot 1 april, gelden er stengere regels om de dijken veilig te houden. Er mogen dan géén werkzaamheden op of aan de Maasdijk of de regionale keringen plaatsvinden. Dat geldt ook voor de beschermingszone van maximaal 100 meter aan beide zijden van de dijk.

De dijken moeten de komende maanden bestand zijn tegen hoge waterstanden op rivieren, kanalen en beken. Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas: “We beschermen vele duizenden inwoners, agrarische en industriële bedrijven tegen hoog water van de Maas. Een veilige Maasdijk is van levensbelang en daarom zijn er strenge regels. Hetzelfde geldt voor de dijken van kleinere beken en kanalen.” Deze regels zijn nodig, want zelfs een oppervlakkige beschadiging door bijvoorbeeld crossmotoren of graafwerkzaamheden kan grote gevolgen hebben. Een beschadigde grasmat kan door uitholling of uitspoeling leiden tot een dijk die bezwijkt. Waterschap Aa en Maas vraagt daarom aan dijkbewoners om beschadigingen, illegale activiteiten of vandalisme direct te melden bij het Klantcontactcentrum van waterschap Aa en Maas via 088 - 17 88 000.

Tussen 1 oktober en 1 april zijn álle werkzaamheden op of aan de Maasdijk, de regionale keringen én in de bijbehorende beschermingszone verboden. Onder werkzaamheden vallen álle bouw-, graaf- of sloopwerkzaamheden, inclusief het planten of kappen van een boom, tuininrichting of het leggen van kabels of leidingen. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico dat het werk wordt stilgelegd. Overtreders krijgen bovendien een boete opgelegd. In deze periode zijn alleen werkzaamheden toegestaan met een watervergunning. Kijk voor alle regels op: www.aaenmaas.nl/keur

Werken aan de dijk? Neem altijd eerst contact op met het waterschap!

De medewerkers van waterschap Aa en Maas denken graag vooraf mee over de plannen van dijkbewoners, grondeigenaren, gemeenten, projectontwikkelaars of architecten. Zo krijgen belanghebbenden eerder duidelijk wat wel of niet kan tussen 1 april en 1 oktober. Dat bespaart een hoop ongemak, ergernissen en onnodige kosten en het houdt de dijken veilig! Op www.aaenmaas.nl/legger kunnen bezoekers zien hoe een perceel ligt ten opzichte van de dijk met de beschermingszone. Voor meer informatie of meldingen kunnen mensen bellen met het Klantcontactcentrum van waterschap Aa en Maas via 088 - 17 88 000.
Voor het aanvragen van een vergunning kijk op: www.aaenmaas.nl bij ‘Vergunningen aanvragen’.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


15 oktober
16 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
03 november
06 november
09 november
09 november
13 november
13 november
14 november
15 november
16 november
20 november
29 november
30 november
06 december
07 december
14 december
14 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13460