Datum plaatsing: 28 september 2019

D66 wil Ja/Ja-sticker in ’s-Hertogenbosch invoeren


D66 wil Ja/Ja-sticker in ’s-Hertogenbosch invoeren


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): In navolging van de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam wil D66 dat ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch een Ja/Ja-sticker wordt ingevoerd. In februari 2018 stelde de partij hier ook al vragen over. Het toenmalige college van B en W gaf toen aan vooralsnog niet bereid te zijn om de Ja/Ja-sticker in te voeren. Met een bestuursakkoord waarin duurzaamheid centraal staat en de positieve uitspraak van het gerechtshof vraagt D66 het gemeentebestuur nu alsnog de Ja/Ja-sticker in te voeren.

Bij het omkeren van het postsysteem krijgt men niet langer ongevraagd reclamepost tenzij men daar zelf om vraagt via een Ja/Ja-sticker. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat.
Huishoudens kunnen met behulp van de Ja/Ja-sticker een bewuste keuze maken om wel reclamedrukwerk te ontvangen.

Het voormalige gemeentebestuur antwoordde in het voorjaar van 2018 dat het vooralsnog niet bereid was om een voorstel voor het invoeren van een Ja/Ja-stickerbeleid aan de gemeenteraad voor te leggen. Inmiddels is een nieuw bestuursakkoord vastgesteld waarin onder meer #duurzaam en #vernieuwend centraal staan, zet het huidige college van B en W fors in op duurzaamheid en heeft het gerechtshof in Amsterdam afgelopen dinsdag geoordeeld dat de gemeente Amsterdam de Ja/Ja-
sticker mag behouden. Andere steden zoals Utrecht, Rotterdam en Haarlem volgen per 1 januari 2020.

Raadslid Geert Verbruggen: “Deze (recente) ontwikkelingen zorgen voor een nieuwe situatie. D66 wil onnodige verspilling van grondstoffen tegengaan en de afname van afval stimuleren. Iedere ongelezen folder zorgt voor onnodige papierverspilling en verspilling van energie voor productie en transport. Wij vragen het college dan ook om een voorstel voor het invoeren van de Ja/Ja-sticker aan de gemeenteraad voor te leggen.”

Kijk hier voor schriftelijke vragen https://shertogenbosch.d66.nl/publicaties/schriftelijke-vragen-over-toepassing-ja-ja-sticker/
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:22 januari
22 januari
23 januari
23 januari
23 januari
23 januari
24 januari
24 januari
24 januari
25 januari
25 januari
25 januari
25 januari
25 januari
26 januari
26 januari
26 januari
27 januari
27 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
31 januari
31 januari
31 januari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
05 februari
06 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
08 februari
08 februari
08 februari
08 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
10 februari
13 februari
14 februari
14 februari
14 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
19 februari
19 februari
22 februari
03 maart
07 maart
08 maart
10 maart
15 maart
18 maart
21 maart
22 maart
27 maart
28 maart
29 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
28 augustus

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16596