Datum plaatsing: 27 september 2019

Stimuleringsgeld voor leefbaarheidsinitiatieven in BernhezeRegio (Bernheze): Nieuwe, creatieve initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de leefbaarheid in hun dorp of wijk, kunnen in aanmerking komen voor stimuleringsgeld vanuit de gemeente Bernheze. Met deze nieuwe regeling experimenteert de gemeente in het verhogen van de kwaliteit van leven door inwoners daartoe zelf aan te zetten.
“We willen een gemeente zijn waar mensen er zijn voor elkaar”, zegt wethouder Rein van Moorselaar. “Waar naar elkaar omgekeken wordt en waar mensen zich om elkaar en om de ontwikkeling van hun kern bekommeren. Wij denken ook dat Bernheze zo’n gemeente is. Daarom experimenteren wij met deze nieuwe, laagdrempelige regeling en hopen dan ook dat er veel mooie initiatieven binnenstromen.”


Initiatieven voor en door inwoners
Wat voor initiatieven komen in aanmerking voor de regeling? Dat zijn initiatieven voor en door inwoners op basis van vrijwillige inzet, die bijdragen aan:
- Zorg voor elkaar in dorp of wijk
- Meedoen in je dorp of wijk
- Vergroten van het langer zelfstandig blijven (met elkaar) in dorp of wijk
- Leefbaarheid in dorp of wijk
Waarbij de focus ligt op initiatieven bedoeld voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld eenzame mensen of mensen die minder makkelijk in de maatschappij meedoen.

Een mooi voorbeeld is de inzet van de E-mobile in Heeswijk-Dinther; een dorpstaxi om daarmee de mobiliteit van ouderen en anderen die minder mobiel zijn, te stimuleren. Hierdoor blijven voorzieningen en dorpsactiviteiten ook voor deze mensen bereikbaar.

Inwoners met een idee voor een initiatief kunnen een beschrijving van hun idee insturen met daarbij een begroting van de kosten. Aanvraag is gedurende de hele looptijd van de regeling mogelijk. De regeling loopt tot eind 2021, waarna een evaluatie zal plaatsvinden. De gemeente heeft voor de regeling een budget van € 100.000 ter beschikking gesteld. Kijk op www.bernheze.org voor de uitleg van de regeling en de voorwaarden. Insturen kan per e-mail op gemeente@bernheze.org onder vermelding van Stimuleringsgeld.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


17 februari
18 februari
19 februari
19 februari
19 februari
19 februari
20 februari
20 februari
20 februari
21 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari
29 februari
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
02 maart
03 maart
06 maart
06 maart
07 maart
07 maart
07 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
10 maart
10 maart
11 maart
11 maart
14 maart
15 maart
15 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
31 maart
04 april
04 april
05 april
06 april
10 april
13 april
17 april
04 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
15 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13699