Datum plaatsing: 27 september 2019

Stimuleringsgeld voor leefbaarheidsinitiatieven in BernhezeRegio (Bernheze): Nieuwe, creatieve initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de leefbaarheid in hun dorp of wijk, kunnen in aanmerking komen voor stimuleringsgeld vanuit de gemeente Bernheze. Met deze nieuwe regeling experimenteert de gemeente in het verhogen van de kwaliteit van leven door inwoners daartoe zelf aan te zetten.
“We willen een gemeente zijn waar mensen er zijn voor elkaar”, zegt wethouder Rein van Moorselaar. “Waar naar elkaar omgekeken wordt en waar mensen zich om elkaar en om de ontwikkeling van hun kern bekommeren. Wij denken ook dat Bernheze zo’n gemeente is. Daarom experimenteren wij met deze nieuwe, laagdrempelige regeling en hopen dan ook dat er veel mooie initiatieven binnenstromen.”


Initiatieven voor en door inwoners
Wat voor initiatieven komen in aanmerking voor de regeling? Dat zijn initiatieven voor en door inwoners op basis van vrijwillige inzet, die bijdragen aan:
- Zorg voor elkaar in dorp of wijk
- Meedoen in je dorp of wijk
- Vergroten van het langer zelfstandig blijven (met elkaar) in dorp of wijk
- Leefbaarheid in dorp of wijk
Waarbij de focus ligt op initiatieven bedoeld voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld eenzame mensen of mensen die minder makkelijk in de maatschappij meedoen.

Een mooi voorbeeld is de inzet van de E-mobile in Heeswijk-Dinther; een dorpstaxi om daarmee de mobiliteit van ouderen en anderen die minder mobiel zijn, te stimuleren. Hierdoor blijven voorzieningen en dorpsactiviteiten ook voor deze mensen bereikbaar.

Inwoners met een idee voor een initiatief kunnen een beschrijving van hun idee insturen met daarbij een begroting van de kosten. Aanvraag is gedurende de hele looptijd van de regeling mogelijk. De regeling loopt tot eind 2021, waarna een evaluatie zal plaatsvinden. De gemeente heeft voor de regeling een budget van € 100.000 ter beschikking gesteld. Kijk op www.bernheze.org voor de uitleg van de regeling en de voorwaarden. Insturen kan per e-mail op gemeente@bernheze.org onder vermelding van Stimuleringsgeld.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


15 oktober
16 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
03 november
06 november
09 november
09 november
13 november
13 november
14 november
15 november
16 november
20 november
29 november
30 november
06 december
07 december
14 december
14 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13758