Datum plaatsing: 30 september 2019 - Laatst gewijzigd: 30-09-2019 16:10:56

Omwonenden Heesch West over raadsbesluit: gemiste kans


Omwonenden Heesch West over raadsbesluit: gemiste kans


Heesch (Bernheze): Het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West (EOHW) is teleurgesteld over het besluit van de gemeenteraad om het vetorecht voor de plaatsing van windturbines weg te geven.
‘Een gemiste kans om het vertrouwen van de omwonenden terug te winnen’ ;, aldus Eric Govers, namens EOHW. ‘Het besluit betekent dat Bernheze de windmolens niet meer kan tegenhouden, ook al zijn er nog zo veel zorgen onder de bewoners. Het bevestigt onze indruk dat de raad liever naar de gemeente Den Bosch en Oss luistert dan naar de eigen burgers.’

Misleidend
De zorgen van een steeds grotere groep bewoners uit Heesch, Oss, Geffen, Vinkel en Nuland gaan niet alleen over de overlast die de windmolens kunnen veroorzaken. Het gaat om de optelsom van verkeer, industrie en energieproductie: dit leidt tot geluidsoverlast, luchtvervuiling, horizonvervuiling en de kans op calamiteiten die de gezondheid van de omwonenden ernstig bedreigen. ‘Daar is niets duurzaams aan.’ stelt het platform EOHW.
Het is misleidend om bedrijventerrein Heesch West te profileren als ‘meest duurzaam van Brabant’ en ondertussen zware industrie en 24/7 vrachtverkeer aan te trekken. Dat is ‘greenwashing’.

Dialoog
Het raadsbesluit is genomen terwijl de 1300 bewoners die een inspraakreactie hebben ingediend nog geen inhoudelijke reactie hebben ontvangen op hun zorgen en zienswijzen.
Ook dat geeft weinig vertrouwen voor het verdere verloop van de besluitvorming, meent bewoner en communicatiespecialist Femke Zwaal. Zij waarschuwt de bestuurders voor het effect van deze manier van communiceren. ‘Dan gaan de hakken in het zand, de seinen op rood en is er geen dialoog meer mogelijk.’

App
EOHW blijft zich sterk maken voor een eerlijk besluitvormingsproces, waarin burgers serieus genomen en goed en tijdig geïnformeerd en betrokken worden. Met dit doel neemt het platform actief deel aan verschillende overleggen en bijeenkomsten en benadert zij experts op het gebied van gezondheid, geluid, natuur en milieu, verkeer, economie, participatie.
Binnenkort lanceert het platform een speciale app waarmee je kunt zien hoe het uitzicht op de windmolens er vanaf iedere willekeurige locatie uitziet.

Meer informatie: www.eerlijkoverheeschwest.nl
Christien van Bergen: 06-25450954
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politiek nieuws


11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
12 december
12 december
12 december
12 december
12 december
13 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
21 februari
22 februari
23 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.17442