Datum plaatsing: 01 oktober 2019

Kortere wachttijd Bernhoven voor maag-, darm- leveraandoeningen


Kortere wachttijd Bernhoven voor maag-, darm- leveraandoeningen


Regio (Uden): In Nederland zijn de wachttijden voor maag-darm-leverpatiënten (MDL-patiënten) in het ziekenhuis lang. Coöperatie VGZ (VGZ) wil hier iets aan doen. Daarom gaan Bernhoven en VGZ de MDL- wachtlijsten in de regio terugdringen, zodat patiënten - die verzekerd zijn bij VGZ - sneller terecht kunnen op de MDL-poli van Bernhoven. Hierdoor komt voor dit specialisme de wachttijd weer onder de treeknorm van 28 dagen. Niet alleen goed nieuws voor deze groep patiënten, maar ook voor patiënten die een andere zorgverzekeraar hebben: er komt meer spreekuurtijd beschikbaar. Daarbij verhogen we de scopie-capaciteit, zodat ook voor gastroscopie en coloscopie de wachttijd flink kan
dalen.

MDL-poli ook op zaterdag open
Bernhoven verlengt de dagelijkse poli-spreekuren en plant voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ* spreekuren op enkele zaterdagen, de eerste zaterdag is 5 oktober aanstaande. Hier hebben andere wachtenden ook voordeel van. Patiënten (VGZ-verzekerden) die bij andere ziekenhuizen op de MDL-wachtlijst staan, kunnen bij Bernhoven eveneens eerder terecht. Ze kunnen daarover de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ bellen. Het telefoonnummer is 088 131 1611.

Informatie voor patiënten
De huisarts verwijst patiënten voor een afspraak op de MDL-poli. Op de website van Bernhoven staat de gemiddelde MDL-wachttijd. Door de extra spreekuren is de wachttijd voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ korter dan vermeld op de site. Wilt u informatie over de exacte wachttijd? Dan kunnen VGZ-verzekerden bellen met Zorgadvies en Bemiddeling van hun verzekeraar, 088 131 1611.
Meer informatie staat op www.bernhoven.nl

Spoed blijft spoed!
Bernhoven blijft elke verwijzing – dus van alle patiënten – triëren: spoedeisende zorgvragen blijven
we met spoed zien.

*Onder coöperatie VGZ vallen de merken VGZ, Univé, IZA, Bewuzt, UMC Zorgverzekering, de IZZ
Zorgverzekering door VGZ, ZEKUR en Zorgzaam.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws


18 oktober
18 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
19 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
06 november
06 november
06 november
08 november
09 november
09 november
09 november
10 november
10 november
13 november
13 november
14 november
15 november
15 november
16 november
20 november
22 november
29 november
30 november
30 november
06 december
07 december
14 december
14 december
20 december
27 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30377