Datum plaatsing: 01 oktober 2019

Kortere wachttijd Bernhoven voor maag-, darm- leveraandoeningen


Kortere wachttijd Bernhoven voor maag-, darm- leveraandoeningen


Regio (Uden): In Nederland zijn de wachttijden voor maag-darm-leverpatiënten (MDL-patiënten) in het ziekenhuis lang. Coöperatie VGZ (VGZ) wil hier iets aan doen. Daarom gaan Bernhoven en VGZ de MDL- wachtlijsten in de regio terugdringen, zodat patiënten - die verzekerd zijn bij VGZ - sneller terecht kunnen op de MDL-poli van Bernhoven. Hierdoor komt voor dit specialisme de wachttijd weer onder de treeknorm van 28 dagen. Niet alleen goed nieuws voor deze groep patiënten, maar ook voor patiënten die een andere zorgverzekeraar hebben: er komt meer spreekuurtijd beschikbaar. Daarbij verhogen we de scopie-capaciteit, zodat ook voor gastroscopie en coloscopie de wachttijd flink kan
dalen.

MDL-poli ook op zaterdag open
Bernhoven verlengt de dagelijkse poli-spreekuren en plant voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ* spreekuren op enkele zaterdagen, de eerste zaterdag is 5 oktober aanstaande. Hier hebben andere wachtenden ook voordeel van. Patiënten (VGZ-verzekerden) die bij andere ziekenhuizen op de MDL-wachtlijst staan, kunnen bij Bernhoven eveneens eerder terecht. Ze kunnen daarover de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ bellen. Het telefoonnummer is 088 131 1611.

Informatie voor patiënten
De huisarts verwijst patiënten voor een afspraak op de MDL-poli. Op de website van Bernhoven staat de gemiddelde MDL-wachttijd. Door de extra spreekuren is de wachttijd voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ korter dan vermeld op de site. Wilt u informatie over de exacte wachttijd? Dan kunnen VGZ-verzekerden bellen met Zorgadvies en Bemiddeling van hun verzekeraar, 088 131 1611.
Meer informatie staat op www.bernhoven.nl

Spoed blijft spoed!
Bernhoven blijft elke verwijzing – dus van alle patiënten – triëren: spoedeisende zorgvragen blijven
we met spoed zien.

*Onder coöperatie VGZ vallen de merken VGZ, Univé, IZA, Bewuzt, UMC Zorgverzekering, de IZZ
Zorgverzekering door VGZ, ZEKUR en Zorgzaam.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws


22 februari
23 februari
23 februari
27 februari
27 februari
27 februari
27 februari
27 februari
28 februari
28 februari
29 februari
29 februari
29 februari
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
02 maart
03 maart
04 maart
06 maart
06 maart
06 maart
06 maart
06 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
10 maart
10 maart
10 maart
10 maart
11 maart
11 maart
11 maart
11 maart
13 maart
13 maart
14 maart
14 maart
14 maart
14 maart
15 maart
15 maart
15 maart
17 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
24 maart
25 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
31 maart
02 april
04 april
04 april
05 april
05 april
06 april
10 april
13 april
15 april
17 april
25 april
04 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
15 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.31055