Datum plaatsing: 02 oktober 2019

Samen de schouders onder gezond huishoudboekje



's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Het college van burgemeester en wethouders presenteert voor het volgend jaar een sluitende begroting. In deze begroting doet het college een voorstel waaraan zij in 2020 geld wil uitgeven. Ook neemt zij de wensen van de gemeenteraad hierin mee die bij de behandeling van de voorjaarsnota naar voren kwamen.

Er is in de begroting voor volgend jaar beperkt ruimte voor nieuwe zaken. Maar het college zet alles op alles om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Onder meer op het gebied van economie en arbeidsmarkt, talentontwikkeling, sociale kwaliteit en gezondheid. En van cultuur, energie, klimaatadaptie, wonen, verkeer en mobiliteit. Ook staan er bedragen in de begroting voor het huisvesten van Exempel en voor de lokale omroep.

Toekomst
Na 2020 ziet het financiële plaatje er minder gunstig uit. Dit is een direct gevolg van een optelsom van externe factoren en onzekerheden. Daarmee hebben bijna alle Nederlandse gemeenten te maken. Het college wil samen met de gemeenteraad kijken hoe de begroting ook in de komende jaren sluitend te maken.

Het college is daar duidelijk over: “Als gemeente voeren we al jarenlang een stevig en houdbaar financieel beleid. We zetten die traditie graag door. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar het gaat om de financiële gezondheid van onze gemeente. Dat betekent samen keuzes maken voor een toekomstbestendige gemeente.”

In november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

De begroting 2020 is op deze website te raadplegen:

Voor inwoners hebben we een video gemaakt, waarin we uitleggen wat de begroting is en hoe dit werkt:
denbosch.begroting-2020.nl/



Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
03 november
06 november
06 november
09 november
09 november
13 november
13 november
14 november
15 november
16 november
20 november
29 november
30 november
30 november
06 december
07 december
07 december
14 december
14 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13063