Datum plaatsing: 06 oktober 2019

Een woonscan in RosmalenRosmalen ('s Hertogenbosch): Naarmate je ouder wordt, ga je je afvragen of je huis veilig en comfortabel is om daar nog lang(er) in te blijven wonen. Een woonscan kan daar een antwoord op geven. Bij Bomans van de Wijkraad Molenhoek en HEVO zijn samen gestart met de voorbereidingen voor het organiseren van een nieuwe dienst: “Woonscan”. Met het organiseren van Woonscan willen we bereiken dat vrijwillige woonadviseurs een woonscan kunnen gaan maken van de woning van ouderen.
Voor de dienst Woonscan zoeken we in Rosmalen woonadviseurs, vrijwilligers met (liefst) een bouwkundig inzicht. Daarnaast zoeken we enkele mensen om de planning en coördinatie van de woonscans te regelen.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen, waarin een steeds groter beroep gedaan wordt op zelfredzaamheid van mensen, maakt dat mensen steeds langer thuis zullen blijven wonen. Niet alle woningen zijn geschikt om, als je ouder wordt, veilig en comfortabel te blijven wonen.
Het doel van de woonscan is om samen met de bewoner(s) een beeld te vormen over de status van hun woning. Is de woning nu en voor de toekomst veilig en comfortabel om in te wonen? Waar bevinden zich obstakels, ongemakken en onveilige situaties en hoe kunnen deze verholpen en verbeterd worden? Dit alles vanuit de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en nu al rekening houdend met eventuele toekomstige beperkingen en ongemakken.

Een woonscan wordt gedaan door 2 woonadviseurs die samen met de bewoners een uitgebreide vragenlijst over hun huis en hun woonsituatie invullen. De antwoorden van deze vragenlijst worden ingevoerd in een computerprogramma en vervolgens rolt daar een woonadvies op maat uit. Dit woonadvies wordt vervolgens door de woonadviseur met de bewoners besproken. Op basis daarvan kunnen de bewoners zelf kijken en zelf beslissen of ze in de woning zaken willen aanpassen of veranderen.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Bij Bomans: Heidi Vriend tel.: 073-6149504 email: woonscan@bhjhb.nl
HEVO: Paul Scholten tel.: 073-6440665 email: paul@paulscholten.nl
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
03 november
06 november
06 november
09 november
09 november
13 november
13 november
14 november
15 november
16 november
20 november
29 november
30 november
30 november
06 december
07 december
07 december
14 december
14 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15395