Datum plaatsing: 08 oktober 2019

Aanmelden HogeNood App


Aanmelden HogeNood App


Regio (Landerd): Tekort aan openbare toiletten
In Nederland zijn 3,5 miljoen mensen met buik- en plasproblemen. Daarvan heeft 82% snel toegang tot een toilet nodig vanwege een medische aandoening. In Nederland delen we één openbaar (toegankelijk) toilet met meer dan 2500 mensen. Er is dus een schrijnend tekort aan openbare toiletten!
Dat weerhoudt een groep mensen ervan om de deur uit te gaan. Daarnaast maken meer openbare toiletten de omgeving aantrekkelijker en gastvrijer.

Wat is de HogeNood App?
Om er voor te zorgen dat iedereen, indien nodig, gebruik kan maken van een toilet in de buurt waar hij/zij zich bevindt, is de HogeNood App ontwikkeld. Deze app geeft op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier aan op welke afstand en waar (bedrijf, instelling) een openbaar toilet te vinden is.

Ook HogeNood in Landerd
De Kerngroep Mensen met een Lichamelijke Beperking (KMLB) en de gemeente Landerd roepen de bedrijven/instellingen binnen de gemeente Landerd op om hun toilet aan te melden bij de HogeNood App als openbaar toilet. In de aanmelding kunnen de openingstijden van het openbaar toilet worden vermeld en ook of het toilet toegankelijk is voor mannen, vrouwen en mindervaliden.

Aanmelden is gratis en eenvoudig en kan via www.hogenood.nu/aanmelden

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
03 november
06 november
06 november
09 november
09 november
13 november
13 november
14 november
15 november
16 november
20 november
29 november
30 november
30 november
06 december
07 december
07 december
14 december
14 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15816