Datum plaatsing: 12 oktober 2019

Pilot met ‘slimme’ gehandicaptenparkeerplaatsen


Pilot met ‘slimme’ gehandicaptenparkeerplaatsen


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Welke gehandicaptenparkeerplaatsen nog beschikbaar zijn, zien pilotdeelnemers in gemeente ’s-Hertogenbosch binnenkort via een app op hun telefoon. De gemeente, Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch en provider Spotten werken gezamenlijk aan de pilot met ‘slimme parkeerplaatsen’. Het komende half jaar testen 50 bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart hoe de app werkt en bevalt in de Bossche binnenstad en spoorzone.

Alle 79 openbare gehandicaptenparkeerplaatsen (met uitzondering van parkeergarages) in de Bossche binnenstad en spoorzone krijgen een sensor. Met de sensoren meten we de beschikbaarheid van een parkeerplaats. Pilotdeelnemers zien deze ‘realtime’ in een app op hun telefoon of ander mobiel apparaat. Met de telefoon in een houder kunnen zij zich vervolgens naar de vrije plek laten navigeren. Is een parkeerplek in de tussentijd bezet, dan wordt de bestuurder automatisch doorgeleid.

Bereikbaar en toegankelijk
Wethouder Kâhya: “Door slim gebruik van data en nieuwe technieken vergroten we de bereikbaarheid en toegankelijkheid van ’s-Hertogenbosch voor mensen met een beperking. We voorkomen onnodig zoeken en een grotere loopafstand. Zo maken we het voor hen laagdrempeliger om mee te doen in de samenleving.” De verzamelde data geeft ons als gemeente ook inzicht in de bezettingsgraad van parkeerplaatsen. Hiermee kunnen we in de toekomst rekening houden in ons beleid. Privacy blijft gewaarborgd: welke auto op een parkeerplaats staat, wordt niet gemeten.

Samen werken aan ambities
De pilot brengt twee kernwaarden van gemeente ’s-Hertogenbosch samen: onze ambities als inclusieve gemeente en datastad. Daaraan werken we met verschillende partijen. Waar Spotten de sensoren installeert en de app ontwikkelt, werkt ook Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch mee aan de pilot. Zij leveren belangrijke feedback tijdens de gehele pilotperiode. De proef is daarnaast gekoppeld aan het Internet of Things (IoT) Stadslab. Daar experimenteren we samen met onderwijsinstellingen met nieuwe technologie in de buitenruimte.

Aanmelden deelnemers
Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart die regelmatig parkeren in de Bossche binnenstad of spoorzone kunnen zichzelf aanmelden voor de pilot. Dat kan via IoTStadslab@s-hertogenbosch.nl. U hebt dan een smartphone nodig. We zullen de komende periode ook steekproefsgewijs pilotdeelnemers uitnodigen per brief. In verband met de verwerking van data en feedback is nu plaats voor 50 deelnemers.

Toekomst
De pilot duurt een half jaar. Daarna wordt beoordeeld of deze nieuwe service de gewenste toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep. De proef kan dan worden voortgezet en mogelijk uitgebreid.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


18 oktober
18 oktober
18 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
19 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober
27 oktober
28 oktober
29 oktober
01 november
02 november
02 november
02 november
03 november
03 november
03 november
06 november
06 november
06 november
08 november
09 november
09 november
09 november
10 november
10 november
13 november
13 november
14 november
15 november
15 november
16 november
20 november
22 november
29 november
30 november
30 november
06 december
07 december
14 december
14 december
20 december
27 december
28 december

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12556