Datum plaatsing: 15 oktober 2019

openbare vergadering Dorpsraad BerghemBerghem (Oss): Op een dag probeerde een beroemd dichter een kalf in zijn schuur te krijgen. Helaas maakt hij de veel gemaakte fout, alleen maar te denken aan wat hij zelf wilde. Hij duwde met alle geweld aan de ene kant en zijn zoon trok aan de andere kant. Maar het kalf zette zijn poten schrap en weigerde koppig om de wei te verlaten.
Een dienster zag hun worsteling. Ze was niet in staat om mooie verhalen te schrijven of te dichten, maar zeker in dit geval had zij meer verstand van zaken dan de schrijver. Ze stak een vinger in de bek van het kalf, liet het kalf op haar vinger zuigen en leidde hem zo zachtjes de schuur in. Zij wist dat de beste manier om anderen te beïnvloeden is, rekening te houden met hun wensen en niet alleen met die van jezelf.
En toen ik bovenstaande las, moest ik ook aan de dorpsraad denken. Wij kunnen alleen goed functioneren als we luisteren naar de bewoners van Berghem, ons kunnen verplaatsen in de wensen en de gedachten van de mensen en vervolgens een richting in te gaan en aan te geven. Uiteraard moeten we hierbij ook onze eigen positie in de gaten houden. Wij zijn er voor alle inwoners van Berghem, en proberen ook hun belangen te behartigen, indien dat mogelijk is. Soms krijgen we wel eens het verwijt te horen, dat we ons niet expliciet uitspreken in een voor of tegen. Dat is geen onwil en zeker geen onkunde. Maar wij kunnen als dorpsraad alleen maar goed functioneren als wij, zéker bij gevoelige zaken, objectief blijven en ons boerenverstand gebruiken. Op die wijze kunnen wij ook het beste een weloverwogen advies geven, indien dat gevraagd wordt van ons. Wij doen ons uiterste best hiervoor.

Tijdens de zomerperiode stonden de activiteiten van de dorpsraad ook op een laag pitje.
Iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijke zomer qua temperatuur. Desalniettemin hebben we acte de présence gegeven c.q. ons gezicht laten zien bij o.a. de Kindervakantieweek, Hoessenbosch festival, de kermis, Berghem Bruist en onlangs bij de receptie van de carnaval. En dan is het zo mooi, en ook om trots op te zijn, dat Berghem er voor Berghem is. Dat er van alles voor de bewoners van Berghem georganiseerd wordt.
Chapeau hiervoor. Ga zo door!

Inmiddels heeft de herfst haar intrede gedaan. In de donkere maanden van het jaar zal de buurtpreventie weer plaatsvinden. Avonden, waarop door een gedeelte van het dorp gesurveilleerd zal worden om te kijken hoe veilig het dorp is. U kunt zich hiervoor opgeven via het secretariaat. Hoe meer mensen zich hiervoor aanmelden, des te groter het gebied is, waar gesurveilleerd kan worden. De maand oktober staat voor ons verder in het teken van de openbare vergadering op 30 oktober a.s.

Tijdstip: vanaf 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie: dorpshuis ‘De Berchplaets’

Inspreken graag van tevoren even doorgeven bij het secretariaat. Buiten de vaste onderwerpen zal op deze bijeenkomst een belangrijk deel worden ingenomen door informatie over het Centrumplan. In onze laatste bijeenkomst voor de zomervakantie hebben wij u al geïnformeerd over wat er op dat moment voor plannen waren met betrekking tot de invulling van het Berghs Veld achter de Berchplaets. Inmiddels is er van alles uitgezocht, besproken en is er meer duidelijkheid gekomen. Mevrouw A. Zaadnoordijk, projectleider van het centrumplan Berghem, zal aanwezig zijn om verdere toelichting te geven.
Ook al woont u niet in het centrum, dan bent u waarschijnlijk toch wel benieuwd hoe fase 3 van het Centrumplan gestalte zal gaan krijgen. U bent van harte welkom. Verder......als dorpsraad nodigen wij u altijd uit om met ons mee te denken over onderwerpen die wij ter sprake kunnen brengen op de openbare vergadering. Tot nu toe is
de opbrengst hiervan uiterst mager. Wij zouden het fijn vinden als er wat meer response komt vanuit de bewonerskant. Tenslotte: Wij zijn er voor U....bent u er ook voor ONS? Wij zien u graag op 30 oktober a.s.

Met vriendelijke groet, namens de dorpsraad, Pieter van Houten, voorzitter.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16147