Datum plaatsing: 01 november 2019

Op 6 november even bijpraten over Coudewater


Op 6 november even bijpraten over Coudewater


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Zorgvuldig communiceren over het plan, de voortgang en planning bij de ontwikkeling van het Landgoed Coudewater. Dat is een kernwaarde die projectontwikkelaars Van Wanrooij en BPD zich ten doel stellen. Alle partijen die ook maar iets te maken hebben met de toekomst van Coudewater worden door de ontwikkelaars betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Door Herman van Dinther

Een niet alledaagse stap is gezet door de aanstelling van Maarten Pieters die als bruggenbouwer door de projectontwikkelaars wordt ingezet om het hele proces als onafhankelijk deskundige te begeleiden.
Hans Hartman, leidinggevend gebiedsontwikkelaar bij Van Wanrooij: “Het klinkt misschien gek dat we als commercieel belanghebbenden een bestuurlijk ervaren communicatie specialist inhuren die op objectieve afstand opereert en soms misschien wel standpunten inneemt die tegen ons belang indruisen. Maar toch hebben we die functie bewust gecreëerd. Bij de ontwikkeling van het waardevolle landgoed willen we geen kansen onbenut laten. Wensen en ideeën die bij mensen leven en waar wijzelf misschien niet opgekomen waren, willen we echt boven water krijgen. Vanaf het moment dat wij met eigenaar GGZ rond waren over de aankoop, zijn wij transparant aan de slag gegaan en hebben vrij snel enkele informatieve bijeenkomsten belegd. Veel van de aanwezigen hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden en te willen meedenken. Bij een project van deze omvang volgen wij bewust een tamelijk uniek participatieproces met deze democratische inspraak.”

Veel reacties
Maarten Pieters heeft vaker met het bijltje van inspraak en democratie gehakt. Maarten (63) : “Ik heb in het verleden veel openbaar bestuurlijk werk gedaan. Zo was ik gemeenteraadslid in ‘s- Hertogenbosch en wethouder in Oisterwijk. Ik heb in Rosmalen mijn eigen adviesbureau en ben vooral actief op het gebied van natuur en ruimtelijke onderwerpen. Ik ben ook betrokken geweest bij de plannen voor een AZC op Coudewater. Dat is er uiteindelijk niet gekomen maar door dat project ken ik Coudewater tamelijk goed.
We hebben de mensen en partijen die hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van Coudewater uitgenodigd om reacties, initiatieven en ideeën aan te dragen. Dat kon tot 15 september en ik moet zeggen, tot mijn blije verrassing is daar ruimschoots op gereageerd. Tientallen reacties en ideeën zijn er binnengekomen en er zijn vijftien concrete initiatieven aangemeld. Niet alles wat is aangedragen is haalbaar maar we zijn wel volop in gesprek.”

Bijpraatavond
Hans: “We hebben zelf natuurlijk ook wel toekomstbestendige ideeën maar we zijn erg benieuwd naar meningen van anderen. Zo zijn we nog op zoek naar een invulling voor enkele monumentale panden. Er zijn – overigens nog vrij abstracte- gedachten over zorgprojecten waaronder bijvoorbeeld een zorghotel. Een idee voor het inrichten van een kleine horecavoorziening is wel concreet, ruimte voor een winkel op het landgoed is nauwelijks kansrijk. Ook is geopperd om mogelijkheden te creëren voor particuliere bouwinitiatieven. Wat ons betreft is daar flexibel mee om te gaan maar moet het wel kunnen gaan passen in het bestemmingsplan.
Het doel van de inventarisatie is bereikt, de mensen hebben volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ideeën en wensen te spuien. Op 6 november is er in De Kentering weer een inloopavond. Daar wordt ingegaan op de ontvangen ideeën en wensen. Het is vooral een avond voor de fijnproevers die echt geïnteresseerd zijn in de gebiedsontwikkeling en de voortgang van het project. Voor potentiële huizenkopers brengt deze avond niets nieuws of concreets.

Onvoorzien
Het uitwerken van het bestemmingsplan en de aanvragen van de omgevingsvergunning vergen veel tijd. Daar komt nog bij dat de sloopwerkzaamheden zijn vertraagd omdat door GGZ fauna onderzoek naar de aanwezigheid van zeldzame dieren wordt gedaan. De sloop die een tijdje stillag is weer begonnen, ontmanteling en asbestsanering zijn toegestaan. Maar de casco’s moeten voorlopig blijven staan en de installaties moeten in gebruik blijven. Dit om eventueel aanwezige vleermuizen te beschermen tot er alternatieve verblijfsruimte voor de vleermuizen is gemaakt. Het tijdverlies dat optreedt proberen we later in te lopen.
Ook is nog niet duidelijk of het stikstofbeleid van invloed gaat zijn op het project.
We gaan er vanuit dat in het derde kwartaal van 2021 met de bouw kan worden begonnen. Het zal duidelijk zijn dat er nog geen bouwtekeningen zijn, laat staan dat verkoopprijzen bekend zijn.”

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

zakelijk nieuws
Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16949