Datum plaatsing: 31 oktober 2019

's Hertogenbosch in de race als Age Friendly Cultural City


's Hertogenbosch in de race als Age Friendly Cultural City


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): 's Hertogenbosch is 1 van de 6 gemeenten die deelneemt aan het tweejarige programma 'Age Friendly Cultural Cities' van het fonds voor cultuurparticipatie. De vergrijzing en daarmee thema's als eenzaamheid en toegankelijkheid staan hoog op de gemeentelijke agenda's. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, gezondheid en welzijn van ouderen. Met dit programma moedigt het fonds cultuur, zorg en welzijn aan samen te werken en zo een duurzaam kunst- en cultuuraanbod te ontwikkelen voor ouderen. Aan het programma zit ook een prijs verbonden: De BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro.
Op 4 november wordt de prijs uitgereikt tijdens de slotmanifestatie en weten we of 's Hertogenbosch zich winnaar mag noemen.

Hoe is de verbinding tussen kunstbeleving van ouderen en positieve gezondheid te verduurzamen? Deze vraag was het uitgangspunt van ‘s-Hertogenbosch bij de deelname aan het Age Friendly Cultural Cities-programma. Het antwoord daarop zocht de Academie voor Beeldvorming via het artistieke actie-onderzoek Lang Leve...!
‘Culturele instellingen moeten er trots op durven te zijn dat ouderen hun grootste doelgroep vormen’, aldus Klaas Burger, artistiek leider Academie voor Beeldvorming. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, zag hoe ‘s-Hertogenbosch te werk ging. Op basis van haar bevindingen, en aangeleverde rapportages van alle 6 de steden, maakt de jury een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City.

Tijdens de slotmanifestatie, met bijdragen van o.a. ouderen uit de steden en ‘TED’ lezingen over bereik ouderen en gezond ouder worden, wordt de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019 uitgereikt aan de gemeente die zich het best als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld.
’s-Hertogenbosch is naast Alkmaar, Amersfoort, Haarlem, Helmond en Middelburg e.o. een van de zes steden die kans maakt. De prijs wordt voor de derde keer uitgereikt.
Eerdere winnaars zijn: Amsterdam (2016) en Emmen (2018).
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws


20 november
20 november
20 november
20 november
21 november
21 november
21 november
21 november
22 november
22 november
22 november
22 november
22 november
22 november
22 november
23 november
23 november
23 november
23 november
24 november
24 november
24 november
24 november
24 november
24 november
24 november
25 november
26 november
27 november
27 november
27 november
28 november
28 november
29 november
29 november
30 november
30 november
30 november
30 november
30 november
30 november
30 november
01 december
01 december
01 december
01 december
04 december
06 december
07 december
07 december
07 december
08 december
08 december
08 december
08 december
11 december
11 december
12 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
16 december
18 december
18 december
20 december
21 december
21 december
22 december
22 december
23 december
25 december
27 december
28 december
28 december
05 januari
11 januari
02 februari
02 februari
09 februari
04 april
05 april

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29145