Datum plaatsing: 01 november 2019 - Laatst gewijzigd: 24-10-2019 17:01:58

100 Buurkrachtbuurten in Noord-Brabant


100 Buurkrachtbuurten in Noord-Brabant


Regio (Regionaal): Samen goed voor jaarlijkse besparing 5,5 miljoen kg CO2

De bijna 400 Buurkrachtbuurten die Nederland inmiddels telt, hebben een mijlpaal bereikt: bewoners van deze
buurten besparen dankzij succesvolle buurtacties voor energiebesparing samen meer dan 10 miljoen kilo CO2-
uitstoot op jaarbasis. Dat scheelt ze gemiddeld maar liefst € 540,- op hun energielasten, elk jaar weer. Ruim de
helft hiervan komt voor rekening van dorpen en buurten in Noord-Brabant. In deze provincie leverden
buurtacties van inmiddels precies 100 buurten al bijna 4.000 energiebesparende maatregelen op. En er zit nog
veel meer in het vat.

De afgelopen jaren sloten buurten en dorpen uit 40 Noord-Brabantse gemeenten zich bij Buurkracht aan, van
Elsendorp, Geldrop en Gemert tot de Vondelbuurt in Eindhoven. Floris Baggerman, lokaal buurtbegeleider:
“Buurkracht is zes jaar geleden opgezet om buurten te mobiliseren voor energiebesparing. Het idee om daarbij
ondersteuning te bieden met een buurkracht-app en een buurtbegeleider sloeg aan en Buurkracht groeide uit
tot dé expert in het in beweging brengen van buurten. Zeker in Noord-Brabant is de formule een groot succes, er
zit een enorme energie in de buurten. En het is prachtig om te zien hoeveel bewoners hun buurkracht nu ook op
andere terreinen inzetten om samen hun buurten mooier, beter, groener, veiliger en gezelliger te maken.”

Buurtteams denken steeds groter
Het valt Floris op dat de initiatiefnemers steeds ambitieuzer worden. “Wij helpen mensen die in hun buurt aan
de slag willen, een buurtteam te vormen en ondersteunen ze bij het enthousiasmeren van de buurt. Die teams
kiezen er steeds vaker voor om hun hele dorp mee te nemen. Zo heeft het team in Schaik afgelopen voorjaar
een zonnepanelenactie georganiseerd waaraan 128 buren meededen. De leverancier is nu ook in omringende
kernen aan de slag. Hintham in Rosmalen is al veel langer bezig: daar staat de teller al op 178 maatregelen en
deze buurt pakt nu met het vergroenen van daken. In Klein-Brabant in Vught is het energieverbruik, sinds ze daar
met buurkracht actief zijn, met 14% gedaald – tegenover 2% gemiddeld in de gemeente. Daar hebben ze en
passant ook nog eens een buurt-AED en speeltuin geregeld. Met dat soort buurten gaat het hard. En er zijn nog
veel meer teams goed bezig!”

Intermediair van bewoners en lokale overheden
Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor
hen heeft Buurkracht drie programma’s ontwikkeld: Aardgasvrij, 10 weken aanpak en EnergyParty’s. Hierbij staat
steeds het betrekken van bewoners centraal en draait het om hun inbreng en wensen rondom energiebesparing.

App om de buurt groener, veiliger en leuker maken
Brabanders die zelf iets in hun buurt willen organiseren, of het nu een winterfeest is, een kledingruilmiddag of
een buurtmoestuin, kunnen de gratis buurkracht-app downloaden om hun buren daarbij te betrekken. Velen
weten deze app al te vinden. Zo gaan buren in Uden aan de slag met een buurtpreventieteam en aan de wandel
met een warmtecamera om de warmtelekken in de buurt in beeld te brengen. In Den Bosch organiseren buren
geveltuintjes en in Eindhoven regelt een buurt klusjes via de buurkracht-app. Floris: “Mijn voorspelling is dat er
nog heel veel moois aankomt in deze actieve provincie.”


Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website www.buurkracht.nl Bijna 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Speciaal voor gemeenten en lokale overheden zijn er programma’s ontwikkeld: www.stichtingbuurkracht.nl
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16215