Datum plaatsing: 27 oktober 2019

Drie varianten voor ontsluiting Rosmalen langs Oost en West


Drie varianten voor ontsluiting Rosmalen langs Oost en West


Rosmalen ('s Hertogenbosch): De woonwijk Groote Wielen gaat de komende jaren groeien en momenteel is de doorstroming van het verkeer op de A2 en A59 niet altijd voldoende. Rijkswaterstaat bereidt verbetermaatregelen aan de snelwegen voor, maar het effect daarvan zal pas op lange termijn zichtbaar zijn. Momenteel staat de verkeerskundige bereikbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen van 's-Hertogenbosch (Rosmalen, Groote Wielen, Kruisstraat, Empel, Nuland en Vinkel) onder druk en er worden leefbaarheids- en verkeersveiligheids-problemen ervaren. Het voorkomen van verdere groei van de problemen is belangrijk.

De gemeente ’s-Hertogenbosch voert daarom een onderzoek genaamd “Tracéonderzoek Oostelijke Gemeentedelen” uit naar maatregelen aan de weginfrastructuur die binnen de middellange termijn, ca. 5 à 7 jaar gerealiseerd kunnen zijn. Dit gebeurt in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en belangengroepen.

De gemeente is vanuit een selectie van veel meer maatregelen momenteel gekomen tot drie maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Oostelijke Gemeentedelen te verbeteren. Globaal beschreven betreft het de volgende maatregelen:

West kort:
een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg.

West lang:
net als West kort begint deze maatregel met een nieuwe weg tussen de Graafsebaan en de Burgemeester Burgerslaan aan de westzijde van het Maximakanaal. Deze nieuwe weg wordt ook aangesloten op de Tivoliweg. Vervolgens loopt de nieuwe weg via de Burgemeester Burgerslaan door over het geplande bedrijventerrein Empel Zuid, gaat met een fly-over over de A2 naar Maaspoort en ligt vervolgens parallel aan de A59 tot de aansluiting Maaspoort. Op een gedeelte van de Oude Baan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u.

Oostelijke Landweg:
Tussen het spoor en het bedrijventerrein Kruisstraat wordt een nieuwe weg aangesloten op de Vlietwijksestraat. De nieuwe weg loopt westelijk langs Kruisstraat en sluit aan op Laaghemaal, die doorgetrokken wordt over de huidige Rompertweg. Het nieuwe tracé loopt vervolgens over de Grintweg tot de Empelsehoefweg. De Empelsehoefweg wordt doorgetrokken, zodat deze ook directer aansluit op de Grintweg. Mogelijk worden de Grintweg en Empelsehoefweg iets opgewaardeerd. Op de Deken van Roestellaan wordt de snelheid verlaagd naar 30 km/u tussen het spoor en Bruggen.

Op bijgevoegde kaart is de ligging weergegeven.

Momenteel brengen we van de drie maatregelen in beeld wat hun effect is voor de verkeerskundige bereikbaarheid, landschap, geluidssituatie, luchtkwaliteit, investeringsniveau en dergelijke.
Nadat dit in beeld is gebracht gaat de studie verder met het benoemen van de waardering van de maatregelen. Een voorbeeld van wat we verstaan onder het effect en de waardering: een effect van de maatregel kan zijn de vermindering van het verkeer op een weg in het centrum van Rosmalen. De waardering is dan dat dit als positief ervaren wordt.
Uiteindelijk resulteert het onderzoek in een advies aan de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch over de te nemen maatregel(-len).
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13478