Datum plaatsing: 29 oktober 2019

Indienen zienswijze plan- m.e.r. procedure A2


Indienen zienswijze plan- m.e.r. procedure A2


Regio (Regionaal): De A2 dreigt tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Op 4 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom de startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught getekend. De MIRT-verkenning maakt deel uit van het MIRT-programma A2 Deil – Vught. Dit programma wordt uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland. Het programma kent zowel korte- als langetermijn maatregelen.

Van donderdag 24 oktober tot en met woensdag 4 december 2019 kunt u een zienswijze indienen op het voornemen een plan-m.e.r.-procedure te starten voor de verkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught.

Meer projectinformatie vindt u op www.platformparticipatie.nl/a2deilvughtUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15858