Datum plaatsing: 06 november 2019

Ruimte voor duurzame energie


Ruimte voor duurzame energie


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): We willen in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Daar zijn kleine en grote stappen voor nodig. Die willen we samen met inwoners, bedrijven en initiatiefnemers zetten. Daarom hebben we dit jaar met hen verkend hoe we in onze gemeente ruimte kunnen bieden aan windturbines en zonnevelden. Dat is gedaan van januari tot en met juni in verschillende bijeenkomsten, die goed bezocht zijn. Het resultaat daarvan is nu beschreven in de ontwerpvisie Energielandschap.

Wethouder van der Geld (Klimaat en Energie): “Met deze visie ligt er een mooi voorstel voor de duurzame kant die we op willen. Ik zie veel betrokkenheid op dit onderwerp. Mensen die willen meedenken en partijen die willen uitvoeren. Dat vind ik erg fijn en ook nodig. Want alleen samen kunnen we onze klimaatneutrale toekomst maken.”

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over devisie. Waar zijn windturbines en zonnevelden denkbaar, en wat zijn de spelregels en mogelijkheden om de plannen uit te voeren.

Mogelijkheid om te reageren
Inwoners kunnen eerst nog reageren op de ontwerpvisie. Dat kan vanaf maandag 4 november. De periode om te reageren duurt vier weken. Dinsdag 19 november is er een inspraakavond op het Bestuurscentrum. Meer informatie staat op www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen

Duidelijke keuzes
In deze visie is een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Voor windturbines kiezen we voor een concentratie in de Rosmalense en Nulandse Polder aan. De mogelijkheid is er om dit in combinatie met zonnevelden te doen. Kleinere groepen van windturbines kunnen op óf dichtbij bedrijventerreinen en snelwegen komen.

Voor zonnevelden kiezen we voor parken die passen in het landschap of op onze talrijke plassen. We pakken ook de uitdaging op om langs onze snelwegen duurzame energie op te wekken. Daarvoor gaan we in gesprek met Rijkswaterstaat. Daarnaast werken we hard aan zonnepanelen op daken.

Bijzondere gebieden
In de visie zijn we ook duidelijk over de gebieden, die vanuit hun cultuurhistorische, ecologische of recreatieve kwaliteit bijzonder zijn. Op die plekken staan we de ontwikkeling van zonne- of windenergie niet toe. Dat geldt voor de Maasuiterwaarden, Moerputten, Het Bossche Broek, Kanaalpark en Diezemonding.

Samenwerking
We werken ook regionaal samen. Met Oss en de Provincie Noord-Brabant verkennen we de mogelijkheden voor duurzame energie in de Rosmalense en Nulandse Polder. Dat gebeurt in combinatie met de Geffense en Lithse Polder.

Duurzame energieopwekking met zonnevelden en windturbines betekent een nieuwe functie voor het buitengebied. We willen ervoor zorgen dat de opbrengst uit windturbines en zonnevelden meehelpen aan ontwikkeling van de omgeving. Bijvoorbeeld aan verduurzaming van de landbouw of het versterken van de biodiversiteit.

We willen ervoor te zorgen dat degene die de lasten hebben, ook een deel van de lusten krijgen. Dat kan het verbeteren van de leefomgeving zijn, een maatschappelijke doel of verduurzaming van hun woonomgeving. Natuurlijk vraagt dat maatwerk per situatie.

Wil je meer weten?
De ontwerpvisie is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/duurzaam. Daar vind je ook informatie wat je zelf kan doen op het gebied van duurzaamheid.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14791