Datum plaatsing: 05 november 2019

Algemene Waterschapspartij vergroot diversiteit in het hoofdbestuur


Algemene Waterschapspartij vergroot diversiteit in het hoofdbestuur


Regio (Regionaal): Leonie Bruggink–Van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap Scheldestromen) zijn op 2 november benoemd in het hoofdbestuur van de Algemene Waterschapspartij (AWP).

Marina Eckhardt (32) wordt secretaris van de AWP. Eckhardt is fractieondersteuner van de AWP Scheldestromen en daarnaast ook actief in de lokale politiek in Hulst.

Leonie Bruggink (63) is fractievoorzitter van de AWP De Dommel. Zij is ook coördinator van Waterlelie, het netwerk van vrouwen in de waterschapsbesturen. Verhoging van het aantal vrouwen in de gekozen waterschapsbesturen staat hoog in haar vaandel.

Glenny Davidse (25) studeerde Watermanagement en Milieukunde in Wageningen. Hij gaat zich inzetten om jongeren te betrekken in de waterschapspolitiek.

Het hoofdbestuur telt nu zes leden: Ron van Megen (voorzitter, Vallei en Veluwe), Jan van Oorschot (penningmeester, Drents Overijsselse Delta) en Hans Middendorp (vicevoorzitter, Hoogheemraadschap van Delfland).

De AWP wil de zichtbaarheid van de AWP ook in jaren zonder verkiezingen vergroten. In de ALV werd verder besloten om nu al te starten met de ‘permanente campagne’, met het oog op de volgende waterschapsverkiezingen in maart 2023.

De AWP komt nadrukkelijk op voor de belangen van de inwoners. Zo vindt AWP het niet van deze tijd dat de huishoudens in waterschap De Dommel bijna 80% van de watersysteemheffingen opbrengen en het bedrijfsleven hier amper 11% aan bijdraagt.

Op de foto het volledige hoofdbestuur met v.l.n.r: Marina Eckhardt, Hans Middendorp, Glenny Davidse,
Ron van Megen, Jan van Oorschot en Leonie Bruggink–Van der Steen.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14723