Datum plaatsing: 08 november 2019

Toekomst Brabanthallen


Toekomst Brabanthallen


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De Brabanthallen is in het afgelopen decennium uitgegroeid tot de nummer 1 beurs-, evenementen- en congresaccommodatie van Zuid-Nederland. Met elk jaar 700.000 bezoekers en € 69 miljoen aan bestedingen. Het college van burgemeester en wethouders wil die positie voor de toekomst waarborgen. Dit staat in een voorstel aan de gemeenteraad.

Afspraken
De gemeente heeft afspraken gemaakt met Libéma over verkoop van de aandelen. Daarmee is een bedrag gemoeid van ruim € 7,3 miljoen. Ook zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid, de locatie en de inrichting van de parkeerterreinen. Als oplossing hebben de gemeente en Libéma de aanleg van 900 parkeerplaatsen op de landtong bij de Brabanthallen voor ogen. Dit in combinatie met een te dempen deel van de naastgelegen Industriehaven. Begin september stuurde het college al een raadsinformatiebrief hierover naar de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomsten
De afgelopen periode zijn gesprekken geweest met de omgeving. Zo is er gesproken met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven uit de buurt. Ook was er een inloopbijeenkomst voor buurtbewoners en geïnteresseerden. Verder is informatie verstrekt in het bewonersoverleg van het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB). En was er de mogelijkheid schriftelijk te reageren op het voorstel.

De reacties tijdens de bijeenkomsten waren overwegend positief. Ook is een aantal formele reacties binnengekomen. Daar waar mogelijk wordt tegemoetgekomen aan deze reacties. De reacties hebben verder niet geleid tot aanpassing van het voorstel.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


13 november
13 november
13 november
13 november
13 november
13 november
13 november
14 november
14 november
14 november
14 november
15 november
15 november
15 november
16 november
16 november
16 november
16 november
16 november
16 november
16 november
17 november
17 november
17 november
17 november
17 november
17 november
17 november
17 november
18 november
18 november
19 november
19 november
20 november
20 november
20 november
21 november
21 november
21 november
22 november
22 november
22 november
22 november
22 november
22 november
23 november
23 november
23 november
24 november
24 november
24 november
24 november
24 november
25 november
26 november
27 november
27 november
28 november
29 november
29 november
30 november
30 november
30 november
30 november
30 november
01 december
01 december
01 december
06 december
07 december
07 december
08 december
08 december
11 december
12 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
18 december
20 december
21 december
21 december
22 december
23 december
27 december
28 december
28 december
05 januari
11 januari
02 februari
02 februari
09 februari
04 april
05 april

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13570