Datum plaatsing: 20 november 2019

Terugblik openbare vergadering 30 oktober dorpsraad Berghem


Terugblik openbare vergadering 30 oktober dorpsraad Berghem


Berghem (Oss): Het belangrijkste agendapunt van de avond was de voortgang van het Centrumplan fase3. Mevrouw A. Zaadnoordijk, projectleider Centrumplan van de gemeente Oss, was hiervoor uitgenodigd. Zij gaf een heldere uiteenzetting over de start van fase 3 tot de stand zaken tot nu toe. Er lagen 5 varianten op tafel over de indeling van het Berghs Veld achter De Berchplaets, waaronder 4 nieuwe varianten. Na diverse gespreksrondes is er door de gemeente voor gekozen om variant 2 verder te gaan uitwerken: een appartementencomplex van 3 lagen hoog, dat ruimte biedt aan 36 appartementen met 1 parkeerplaats op eigen terrein. Verder biedt deze variant ook meer ruimte voor evenementen dan dat in het huidige bestemmingsplan was ingepland. Het Mr. Gielenplein voor De Berchplaets zou dan kunnen vervallen als evenemententerrein. De dorpsraad had over deze variant een positief advies afgegeven aan het college van B&W en de gemeenteraad. Daarnaast is het de bedoeling dat fase 1b en 2 (vanaf AH t/m een aantal woningen op de Sportstraat) serieus aandacht heeft bij de gemeente en opgepakt wordt. En dat er vaart wordt gemaakt met het opstellen van een Evenementenbeleid. En verder is er door de dorpsraad o.a. via mededelingen stilgestaan bij de verleende subsidies, berichten van de wijkagenten en heeft ze een aantal mededelingen gedaan waar de dorpsraad zoal mee bezig is. En toen veranderde de sfeer. Het blijkt, dat niet iedereen wil of kan aanvaarden, dat de dorpsraad een onafhankelijk orgaan is. Een groep mensen, die vrijwillig de taak op zich heeft genomen om zo goed mogelijk de belangen van de bewoners van Berghem te behartigen. De dorpsraad heeft ”Het vergroten van de leefbaarheid in Berghem” hoog in het vaandel staan. En dat betreft dan ook voor àlle bewoners van Berghem. En dat betekent, dat de dorpsraad o.a. openstaat voor ideeën, suggesties, voor- en tegens betreffende een onderwerp enz. En door die onafhankelijkheid is het dan ook mogelijk om ongevraagd en gevraagd een objectief advies te geven. Onze belangrijkste taak is het proces te volgen, zonder gelijk met de hakken in het zand te gaan of te voorbarig een uitspraak te doen. En dat beste mensen… dat kan en wil er blijkbaar niet bij iedereen in, ondanks herhaalde informatie en uiteenzetting hierover. Toch wil en moet de dorpsraad zo werken. En uiteraard mogen er (kritische) vragen gesteld worden. De dorpsraad heeft niet de pretentie om alle wijsheid in pacht te hebben. Wij staan open voor tips, opbouwende kritiek en suggesties, maar dan dient de fatsoensnorm wél in acht genomen te blijven. En daar schortte het helaas aan op de vergadering. En het is zeker ook niet charmant om politieke spelletjes met ons te gaan spelen tijdens een openbare vergadering. Wij zijn geen politieke partij. We zijn geen actiegroep of anderszins. Wij doen ons uiterste best en steken veel tijd in de dorpsraad. Wij beschouwen dit als eenmalig.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020
De Nieuwjaarsbijeenkomst is gepland op vrijdag 3 januari 2020 in De Berchplaets. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Interesse in de dorpsraad
Het lijkt nog heel ver weg, maar in maart 2022 zal het weer het moment zijn voor een nieuwe dorpsraad. Dan zit de periode van 4 jaar erop. Het op het laatste moment geschikte mensen vinden, valt niet mee. Daarom maken we nu vast een start met het propaganda maken. Mochten er mensen zijn, die eventueel interesse hebben om mogelijk lid te worden van de dorpsraad, dan kunnen ze zich nu al melden bij het secretariaat van de dorpsraad. En dan gaan we bekijken hoe het een en ander ingepast kan worden tussen nu en maart 2022. Bijvoorbeeld: het bijwonen van een vooroverleg, laten informeren wat de dorpsraad zoal doet, wat het aan tijd kost enz. Noem het een
gewenningsperiode. En we hopen natuurlijk, dat jongeren ook hiervoor interesse hebben. Daar gaat onze voorkeur naar uit. De leden van de dorpsraad worden uiteindelijk gekozen door een
onafhankelijke commissie.

Thema-avond
Op het verlanglijstje van de dorpsraad staat ook het organiseren van een thema-avond. Praktisch gezien zal dat in 2020 plaats kunnen vinden. Mocht u een geschikt onderwerp/thema weten, waarover wij een avond kunnen organiseren, dan horen wij dat graag van u.

Volgende openbare vergadering
Datum: 10 december
Tijdstip: vanaf 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.
Locatie: dorpshuis De Berchplaets

Wij zien u graag op 10 december a.s.

Met vriendelijke groet,
Namens de dorpsraad,
Pieter van Houten, voorzitter
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30616