Datum plaatsing: 14 november 2019

Raadsavond informeren & ontmoeten op 18 november


Raadsavond informeren & ontmoeten op 18 november


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 18 november vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nlof (073) 615 5423. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over
Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen:
- toekomst Brabanthallen;
- borgstelling golfclub Rosmalen;
- kaders cultuurbeleid vanaf 2021;
- kaders verdere ontwikkeling Nieuwe Kaaihal;
- nota Bodembeheer 2019-2024 en regionale bodemkwaliteitskaart;
- verduurzamen gemeentelijk vastgoed;
- bestemmingsplan Mozartsingel 3;
- bestemmingsplan Hoolstraat 12 Nuland;
- ruimtelijke onderbouwing Striensestraat 89 Rosmalen;
- Annabos/Annapark Hintham;
- ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw BoschgaardPatio, Mgr. Van Roosmalenplein 32;
- regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023;
- regiovisie en samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020 e.v. - regio
Meierij en Bommelerwaard;
- eerste wijziging legesverordening 2020;
- verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente ’s-Hertogenbosch;
- wijzigen begroting dienstjaar 2019;
- aanpassen financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet);
- Managementrapportage 2019.

U kunt aanwezig zijn bij
Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:
- ontwerpvisie energielandschap.

Wat gebeurt er na het inspreken?
De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 25 november besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 10 december, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


06 december
06 december
06 december
06 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
09 december
09 december
09 december
09 december
09 december
10 december
10 december
10 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
12 december
12 december
12 december
12 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
15 februari
16 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 22.17900