Datum plaatsing: 14 november 2019

Voorstel nieuw welstandsbeleidOss (Oss): Na de verkiezingen van 2018 heeft de coalitie gekozen voor omvorming van het welstandsbeleid. Het college kiest voor een nieuwe koers, waarbij voor de ruimtelijke kwaliteit meer vertrouwd wordt op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en hun architecten. Het advies door welstand is niet meer bindend, maar heeft een vrijwillig karakter. Dit betekent dat bijna de gehele gemeente welstandsvrij wordt. Uitzonderingen zijn monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en gebieden waar een beeldkwaliteitsplan voor geldt. Hiervoor is een welstandstoets nog wel verplicht.

Wat gebeurt er nu?
Dit nieuwe beleid geldt nog niet. De gemeente legt daarvoor nu eerst een ontwerp van dit nieuwe beleid ter inzage op het gemeentehuis. Tot en met vrijdag 27 december 2019 kan iedereen het ontwerp lezen en hierop reageren. Mogelijk leiden deze reacties nog tot het aanpassen van het ontwerp van het beleid. Het college verwerkt de ingekomen reacties en de afwegingen daarover in een nota van beantwoording. Deze ontvangt de gemeenteraad bij het voorstel om het nieuwe beleid vast te stellen. Wij verwachten dat het nieuwe beleid in het voorjaar van 2020 gaat gelden in de gemeente Oss. Dat maakt de gemeente tegen die tijd algemeen bekend, onder meer via de website van gemeente Oss en Oss Actueel.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
09 december
09 december
09 december
09 december
09 december
10 december
10 december
10 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
12 december
12 december
12 december
12 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
15 februari
16 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14641