Datum plaatsing: 14 november 2019

Voorstel nieuw welstandsbeleidOss (Oss): Na de verkiezingen van 2018 heeft de coalitie gekozen voor omvorming van het welstandsbeleid. Het college kiest voor een nieuwe koers, waarbij voor de ruimtelijke kwaliteit meer vertrouwd wordt op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en hun architecten. Het advies door welstand is niet meer bindend, maar heeft een vrijwillig karakter. Dit betekent dat bijna de gehele gemeente welstandsvrij wordt. Uitzonderingen zijn monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en gebieden waar een beeldkwaliteitsplan voor geldt. Hiervoor is een welstandstoets nog wel verplicht.

Wat gebeurt er nu?
Dit nieuwe beleid geldt nog niet. De gemeente legt daarvoor nu eerst een ontwerp van dit nieuwe beleid ter inzage op het gemeentehuis. Tot en met vrijdag 27 december 2019 kan iedereen het ontwerp lezen en hierop reageren. Mogelijk leiden deze reacties nog tot het aanpassen van het ontwerp van het beleid. Het college verwerkt de ingekomen reacties en de afwegingen daarover in een nota van beantwoording. Deze ontvangt de gemeenteraad bij het voorstel om het nieuwe beleid vast te stellen. Wij verwachten dat het nieuwe beleid in het voorjaar van 2020 gaat gelden in de gemeente Oss. Dat maakt de gemeente tegen die tijd algemeen bekend, onder meer via de website van gemeente Oss en Oss Actueel.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14078