Datum plaatsing: 24 november 2019

s-Hertogenbosch tekent voor Gelijke Kansen


s-Hertogenbosch tekent voor Gelijke Kansen


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Het krijgen of kunnen pakken van gelijke kansen is niet altijd vanzelfsprekend in het leven van jongeren. Wij willen graag dat elke jongere de kans krijgt te ontdekken waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. En zijn talenten kan ontwikkelen. Daarmee gaan jongeren beter voorbereid het pad op naar volwassenheid (en zelfstandigheid) en komen beter tot hun recht. Daarom doen we mee met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Wethouder Ufuk Kâhya (Talentontwikkeling) ondertekende de agenda voor 2019-2021 van deze alliantie. Het ministerie en 30 gemeenten vormen samen de Gelijke Kansen Alliantie. We delen lokale en landelijke deskundigheid en opgedane kennis. Samen zetten we in op het verbinden van school, thuis en omgeving. We doen dat door analyses te maken en te experimenten. In ’s-Hertogenbosch willen we vooral meer waardering voor verschillende vormen van talent. In het bijzonder het vakmanschap.

Wethouder Kâhya aan het woord: “We moeten alle jongeren de kans geven om zich breed te ontwikkelen. Dan gaat het niet alleen om het behalen van een zo hoog mogelijk diploma. Maar om datgene te doen waar je goed in bent. De waardering voor vakmanschap moet terug komen. Daarom is het hard nodig een krachtig VMBO te realiseren. En dat VMBO een springplank te laten zijn voor de economie van morgen.”

Verbinden en samenwerken staan centraal in de agenda van ’s-Hertogenbosch. Het gaat dan niet alleen om het onderwijs, maar ook ouders en maatschappelijke organisaties. Ook de ministers Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) zetten zich in voor gelijke kansen. Ze ondertekenden de agenda en informeerden de Tweede Kamer hierover.

Vakmanschap
In de agenda van ‘s-Hertogenbosch staat hoe we willen zorgen voor meer gelijke kansen voor jongeren. En er staat in welke activiteiten we samen hiervoor organiseren.

Zo willen we de overgang tussen scholen en onderwijsniveaus, tussen opvang en onderwijs, tussen opleiding en een baan verbeteren. Daardoor is de kans groter dat leerlingen direct op de juiste plek terechtkomen. De plek die het best bij hun talenten past. We zetten daarbij ook in op het op waarde schatten van talent, zoals vakmanschap. We kunnen namelijk niet zonder.

Samen met de Bossche Vakschool dienden we deze maand een subsidie aanvraag in bij de Gelijke Kansen Alliantie. De Bossche Vakschool wil komen tot een stevigere samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Met als doel meer maatwerk en een flexibeler aanbod voor de leerlingen. En komen tot een integrale aanpak met de verschillende maatschappelijk partners rond en binnen de Bossche Vakschool. Waarbij jongerenwerk als verbinder tussen de leefomgeving, maatschappelijke partners en school gaat optreden. Zodat alle leerlingen kansen krijgen om hun talent te gebruiken.

Landelijk netwerk
Met de Gelijke Kansen Alliantie sluiten we aan bij een steeds groter wordend landelijk netwerk van gemeenten. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er sinds oktober 2016 actief mee in heel Nederland. En vanaf 1 oktober 2018 met het Programma Gelijke Kansen.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
09 december
09 december
09 december
09 december
09 december
10 december
10 december
10 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
12 december
12 december
12 december
12 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
15 februari
16 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13930