Datum plaatsing: 25 november 2019

Extra laadpunten voor auto’s


Extra laadpunten voor auto’s


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De komende jaren neemt het aantal elektrische auto’s in ’s-Hertogenbosch verder toe. Dat gebruik van duurzaam vervoer stimuleren en faciliteren we. Daarom willen we de komende jaren 2.000 extra laadpunten plaatsen. Daarvoor gaan we wijkplannen maken en we trekken daarbij op met bewoners.

Wethouder Ufuk Kâhya: “We willen dat iedereen prettig en gezond kan wonen en/of werken in onze gemeente. Daarom vinden we het gebruik van duurzaam vervoer belangrijk. Op dit moment zijn er voldoende publieke laadpunten voor elektrische auto’s (360). Volgens landelijke prognoses rijden hier in 2030 zo’n 20.000 tot 30.000 elektrische auto’s. Daarvoor zijn dan 4.500 tot 7.000 publieke laadpunten nodig. Met onze aanpak starten we met het toekomstbestendig maken van onze laadinfrastructuur.“

Wijklaadplan
Wanneer iemand nu een publieke laadpaal aanvraagt, bekijkt een marktpartij in samenwerking met de gemeente of de paal geplaatst kan worden in de buurt van de aanvrager. In de toekomst worden deze laadpalen geplaatst volgens een laadplan, dat we voor elke wijk apart ontwikkelen.

Kaart voor bewoners
We brengen eerst de potentiële laadpunten in beeld en delen deze met de bewoners. Zij kunnen hierop reageren. We maken dan een kaart met de laadpunten die zo snel mogelijk worden geplaatst door commerciële partijen. We stemmen zo het aantal en de locaties van de laadpunten specifiek af op vraag en prognoses. Een korte uitleg ziet u in dit filmpje.

West en Binnenstad eerst
We starten met laadplannen voor de wijken West en Binnenstad. West omdat we hier de komende vijf jaar de relatief grootste stijging van het aantal elektrische auto’s verwachten. Binnenstad vanwege de grote druk op de openbare ruimte en de verschillende parkeerzones. Begin volgend jaar brengen we er de potentiële laadpunten in beeld en vragen bewoners hierop te reageren. Daarna volgen ook de andere wijken. Tot de wijklaadplannen er zijn, volgen we nog de huidige aanpak bij het plaatsen van laadpunten.

Overige locaties
Bij woningen en werklocaties met een eigen parkeergelegenheid kan de gebruiker/eigenaar de laadvoorziening realiseren op eigen terrein. Waar dat niet mogelijk is, zoeken we oplossingen in de openbare ruimte. We treffen ook voorbereidingen op de komst van laadpunten in gemeentelijke parkeergarages, bij transferia, in nieuwbouwwijken en bij herstructureringen.

Aanhaken op ontwikkelingen
Bij nieuwe ontwikkelingen voorzien we vanaf 2020 standaard 2,5 tot 5 procent van de nieuwe parkeerplaatsen van een laadpunt. In 2025 willen we naar 10 procent. Marktpartijen die snellaadpunten willen realiseren in onze gemeente, faciliteren en ondersteunen we. We gaan voor een proactieve aanpak. Meebewegen met vernieuwingen zoals snelladen en waterstof hoort daar ook bij. Allemaal voor een schoner en leefbaarder ’s-Hertogenbosch.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
07 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
08 december
09 december
09 december
09 december
09 december
09 december
10 december
10 december
10 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
12 december
12 december
12 december
12 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
15 februari
16 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14939