Datum plaatsing: 25 november 2019

Geslaagde Teerdag voor Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen


Geslaagde Teerdag voor Gilde St. Catharina – St. Joris Rosmalen


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Op zaterdagmiddag 23 november trok een bijna volledig gilde in optocht naar de Lambertuskerk om daar het begin te maken aan de jaarlijkse Teerdag. Ook dit jaar had het gilde bijzondere momenten te vieren. Zo was jubilerend gildebroeder Tonnie Kwaks dit jaar het middelpunt vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap en werden de gebroeders Rick & Arjan van Nuland geïnstalleerd als volwaardig gildebroeder na het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Nadat Gildeheer Gideon van Meeteren de gildebroeders en gildezusters welkom heette en zijn openingswoord gedaan had kon meteen begonnen worden met de installatie. De hoofdman van het gilde nam hiervoor het woord. Hij nodigde Rick en Arjan en de Vaandrig Rien Vos uit voor het altaar waar de plechtigheid plaats vond. Eerst werden de gildehoeden van Rick & Arjan gezegend en direct daarna spraken zij de beloftes uit om de geschreven en ongeschreven traditionele wetten te eerbiedigen en na te leven. Ook sprak de gildeheer jubilaris Tonnie Kwaks toe met een mooi woordje en felicitaties.

Na de gildemis werd de vendelgroet gebracht aan de gildeheer, de jubilaris en de geïnstalleerde gildebroeders. Hierna trok het gilde naar de gedachteniskapel om daar de overleden gildebroeders en gildezusters te herdenken.
Rond de klok van 15:00 uur werd het gilde warm onthaald in het clubhuis “De Schutsboom” waar koffie, thee en een lekker broodje klaar stond. Door de mooie weeromstandigheden en de grote aanwezigheid werd ook nog een nieuwe groepsfoto gemaakt voordat het echt tijd werd om de jubilaris in het zonnetje te zetten. Hoofdman Francois van Hirtum nam in zijn toespraak de 40 jaar gildebroederschap door van Tonnie Kwaks wat gevolgd werd met een groot applaus voor de dienstbaarheid en prestaties van de jubilaris. De Ere-hoofdman Henk van Helvoirt werd gevraagd om het zilveren jubileumspeldje op te spelden. Hierna was er gelegenheid voor alle aanwezigen om zowel Tonnie en partner Nellie als de gebroeders Rick en Arjan te feliciteren.

Om 17:00 uur werden alle gasten getrakteerd op een presentatie op een groot scherm waar een terugblik van het afgelopen gildejaar werd gepresenteerd waar alle mooie momenten nog maar eens belicht werden. Ook de uitslagen van de jaarprijzen werden hierop gepresenteerd. Eén van de mooiste was wel dat Sjaan van Hirtum zich voor dit jaar Gildezuster van het jaar mag noemen.
Om 18:00 uur was het dan tijd voor de gezamenlijke maaltijd. De gildeheer zorgde voor het tafelgebed waarna genoten kon worden van een goed verzorgde warm en koud buffet. Als afsluiting had de Hoofdman net zoals vorig jaar een gildequiz in elkaar gezet. Zes teams van zes personen verdeeld door gildeleden van jong en oud namen fanatiek hieraan deel. Om klokslag middernacht gingen de laatste gildebroeders en gildezusters weer richting huiswaarts waarmee deze mooie Teerdag tot een einde kwam.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16219