Datum plaatsing: 27 november 2019

s-Hertogenbosch doet mee aan UNESCO Learning City


s-Hertogenbosch doet mee aan UNESCO Learning City


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De gemeente ’s-Hertogenbosch is lid geworden van het UNESCO Global Network of Learning Cities (UGNLC). ’s-Hertogenbosch is daarmee een van de eerste Nederlandse gemeenten die lid worden. Ook Groningen is sinds kort aangesloten. Tot nu toe waren alleen Nederlandse scholen deelnemer.

Wethouder Kâhya: “Met Unesco Learning Cities komen we terecht in een wereldwijd netwerk. Een netwerk waarin vernieuwen in leren, verbonden met de maatschappelijke omgeving centraal staat. Dit helpt ons verschillende vormen van talent te zien en te ontwikkelen. En de verbinding tussen onderwijs en de samenleving te versterken. UGNLC biedt ons dus volop kansen voor vernieuwing, inclusie en verbondenheid.”

In ’s-Hertogenbosch werken we hard aan ruimte voor talentontwikkeling en gelijke kansen voor alle jongeren. Leren binnen en buiten de school, is een belangrijke voorwaarde om jongeren goed voor te bereiden op de toekomst. Met het UGNLC kunnen we de samenwerking met het onderwijs verbeteren en komen we samen tot nieuwe ideeën en samenwerkingen.

Wat is UNESCO Global Network of Learning Cities?
Het UGNLC is een wereldwijd netwerk van steden. Er zijn inmiddels 205 steden aangesloten, de meeste van buiten Europa. Het netwerk richt zich op onderwijs, duurzaamheid, vernieuwing en inclusie. De deelnemers gebruiken het netwerk om van elkaar te leren en samen kennis te ontwikkelen. Op die manier vinden ze vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke vragen. UNESCO wil met dit netwerk de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties bereiken 2030. Voor Nederland ligt de uitdaging vooral in de snel veranderende wereld op het gebied van economische groei en sociale ambities.

Het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch is UNESCO-school. Het heeft al volop ervaring met een wereldwijd netwerk en het invullen van de duurzaamheidsdoelen. Samen met de scholen willen we zorgen voor innovatief en verbonden onderwijs. We gaan samen met hen kijken en verkennen hoe we dat wat we al doen kunnen versterken vanuit UGNLC. En hoe we onze samenwerking kunnen uitbreiden.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


10 december
10 december
10 december
10 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
11 december
12 december
12 december
12 december
12 december
12 december
13 december
13 december
13 december
13 december
13 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
15 december
16 december
17 december
17 december
17 december
18 december
18 december
18 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
22 december
23 december
23 december
25 december
26 december
26 december
27 december
27 december
27 december
27 december
28 december
28 december
28 december
29 december
29 december
29 december
30 december
30 december
03 januari
04 januari
04 januari
05 januari
05 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
18 januari
25 januari
28 januari
31 januari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
09 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
21 februari
22 februari
23 februari
03 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
14 juni
28 augustus

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14765