Datum plaatsing: 03 december 2019

Wereldgehandicaptendag


Wereldgehandicaptendag


Regio (Regionaal): De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot Internationale Dag voor mensen met een beperking (International Day of Persons with Disabilities), kortweg de Wereld Gehandicapten Dag genoemd.

Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, tijdens de speciale plenaire zitting een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar voortaan tot de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking wordt uitgeroepen.

Gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948) zijn vervolgens in december 1993 de “Standaardregels ter bevordering van gelijke kansen voor gehandicapten” (Standard Rules) aangenomen.

Zie 12e Wereldgehandicaptendag: https://wereldgehandicaptendag.nl/

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30420