Datum plaatsing: 05 december 2019

Agenda openbare vergadering Dorpsraad Lith


Agenda openbare vergadering Dorpsraad Lith


Maren-Kessel (Lith): 1. Opening en vaststellen agenda.
2. Voorstellen nieuwe wijkcoördinatoren.
3. Update Duurzame Polder
4. Verslag vorige vergadering d.d. 30 oktober 2019 (bijgevoegd)
5. Mededelingen Adviseurs – Dorpsraad
Leden van de Dorpsraad
Stand van zaken financiën door penningmeester.
6. Uitleg randweg Noord (Oss).
7. Glasvezel in Oss (Kernen)
8. Spreekrecht publiek.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Indien u gebruik wilt maken van spreekrecht, dient u dit voor de vergadering kenbaar te maken bij de
voorzitter.
We zien u graag 11 december om 20.00.

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Lith
Henri Arts
Voorzitter Dorpsraad Lith.

Locatie
Café/Zaal De Sleutel
Christinastraat 1
Maren-KesselUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:26 januari
26 januari
26 januari
27 januari
27 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
31 januari
31 januari
31 januari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
05 februari
06 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
08 februari
08 februari
08 februari
08 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
10 februari
13 februari
14 februari
14 februari
14 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
19 februari
19 februari
22 februari
03 maart
07 maart
08 maart
10 maart
15 maart
18 maart
21 maart
22 maart
27 maart
28 maart
29 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
28 augustus

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14000