Datum plaatsing: 05 december 2019

Agenda openbare vergadering Dorpsraad Lith


Agenda openbare vergadering Dorpsraad Lith


Maren-Kessel (Lith): 1. Opening en vaststellen agenda.
2. Voorstellen nieuwe wijkcoördinatoren.
3. Update Duurzame Polder
4. Verslag vorige vergadering d.d. 30 oktober 2019 (bijgevoegd)
5. Mededelingen Adviseurs – Dorpsraad
Leden van de Dorpsraad
Stand van zaken financiën door penningmeester.
6. Uitleg randweg Noord (Oss).
7. Glasvezel in Oss (Kernen)
8. Spreekrecht publiek.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Indien u gebruik wilt maken van spreekrecht, dient u dit voor de vergadering kenbaar te maken bij de
voorzitter.
We zien u graag 11 december om 20.00.

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Lith
Henri Arts
Voorzitter Dorpsraad Lith.

Locatie
Café/Zaal De Sleutel
Christinastraat 1
Maren-KesselUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14590