Datum plaatsing: 15 december 2019 - Laatst gewijzigd: 13-12-2019 11:12:16

Bescheiden stijging waterschapsbelasting Aa en Maas voor zowel gezinnen als agrariërs


Bescheiden stijging waterschapsbelasting Aa en Maas voor zowel gezinnen als agrariërs


Regio (Regionaal): Ondanks toename kosten door klimaatverandering en medicijnresten in afvalwater

Waterschap Aa en Maas gaat in 2020 extra geld investeren in het onderhoud van dijken, sloten en beken. Dit om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Ook is meer geld nodig voor het zuiveringssysteem door toename van medicijnresten in het afvalwater. Daar staat tegenover dat de kostenstijging voor een deel wordt gecompenseerd door de terugwinning van grondstoffen en energieopwekking uit afvalwater of zuiveringsslib.
Hierdoor kan de stijging van de waterschapsbelasting voor inwoners en bedrijven volgend jaar beperkt blijven, ondanks de toegenomen kosten. De tarieven voor 2020 worden vrijdag 13 december aanstaande voorgelegd aan het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas en gelden onder meer voor huiseigenaren, huurders en agrariërs. Huurders betalen volgend jaar 2,5 procent meer waterschapsbelasting. Voor huiseigenaren en agrariërs bestaat een deel van de waterschapsbelasting uit een percentage van de WOZ-waarde van gebouwen en kan daardoor nogal verschillen.

Voorstel tarieven en belastingen
De waterschapsbelasting is als volgt opgebouwd in 2020:
- Per woning 61,50 euro  (was 59,70)
- Eenpersoonshuishouden 49,08 euro (was 48,12).
- Meerpersoonshuishouden 147,24 (was 144,36)
- Per gebouw in eigendom  (woning, stal, schuur e.d.) 0,03554% van WOZ-waarde (was 0,03665).
- Per ha. grond 80,85 euro (was 77,07)
- Per ha natuurterrein 5,30 euro (was 5,07 euro)

Voorbeeld
Meerpersoonshuishouden met een eigen woning met een WOZ-waarde van € 300.000
Verandering tov 2019
0,4%

Voorbeeld
Eenpersoonshuishouden met een eigen woning met een WOZ-waarde van € 300.000
Verandering tov 2019
0,3%

Voorbeeld
Een agrariër met gebouwen twv € 750.000 (WOZ-waarde), meer persoons huishouden en 25 ha. landbouwgrond
Verandering tov 2019
3.8%

Hogere kosten
Aa en Maas wil beter voorbereid zijn op weersextremen als de hevige neerslag in 2016 en de extreme droogte in 2018 en 2019. Het goed onderhouden van sloten en beken is daarvoor belangrijker dan ooit. “Ook wordt geïnvesteerd in nog betere bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas en er ligt een grote opgave om de waterkwaliteit in Oost-Brabant te verbeteren”, aldus Peter Ketelaars, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. “Onze kosten nemen hierdoor toe. We zijn blij dat we, onder meer door het terugwinnen van stoffen uit afvalwater en slib, de stijging van de waterschapsbelasting voor 2020 toch kunnen beperken.”

Definitief vastgesteld
De tarieven van de waterschapsbelasting worden vrijdag 13 december definitief vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws
Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29784