Datum plaatsing: 18 december 2019 - Laatst gewijzigd: 16-12-2019 16:54:37

Bijna 300 nieuwe sociale huurwoningen in 2020


Bijna 300 nieuwe sociale huurwoningen in 2020


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De gemeente, de woningcorporaties en het Stedelijk Huurders Platform hebben voor 2020 opnieuw afspraken gemaakt over de sociale woningbouw. Eén van de afspraken is dat er volgend jaar bijna 300 nieuwe sociale huurwoningen bij komen. Daar bovenop start in 2020 ook nog de bouw van 337 woningen die in 2021 klaar zijn. Ook woningen die op tijdelijke locaties worden gebouwd, maken er deel van uit.

Prestatie
Met deze afspraken komt de groei van de sociale huurwoningvoorraad uit op 667 per 1 januari 2021. Daarmee realiseren we 95% van de doelstelling van 700 woningen die in het Sociaal Woonakkoord is opgenomen. Met de extra woningen volgend jaar in aanbouw, stijgt het aantal verder door naar 1.000. Naast de inzet op de nieuwbouw verkopen de corporaties – net als in 2019 – minder woningen. Om zo voldoende sociale huurwoningen vrij te houden.

Wethouder Roy Geers: “Gezien het functioneren van de woningmarkt en met name de bouwsector op dit moment, wordt een maximale prestatie neergezet. Het werk is dan nog niet voltooid. We blijven ook na 2020 werken aan locaties voor zowel tijdelijke als reguliere sociale huurwoningen.” Bestuurder Mohamed Acharki van Zayaz, namens de Bossche corporaties: “De opgave blijft enorm. De wijze waarop we met elkaar samen werken is het fundament waarmee we ervoor kunnen zorgen dat iedereen een goede en betaalbare woning heeft in de stad, nu en in de toekomst.”

Prettig samen wonen
Er gaat ook extra aandacht uit naar het werken aan leefbare buurten. Mensen met geestelijke of fysieke problemen blijven vaker thuis wonen in hun eigen omgeving. Ook gaan mensen weer zelfstandig wonen of met begeleiding wanneer ze uitstromen uit de zorg. De vraag naar woningen voor deze mensen neemt toe. Daarnaast vraagt het ook wat van de omgeving waar deze mensen (komen te) wonen.

Voorzitter Harrie Bosch van het Stedelijk Huurdersplatform: “Huurders hebben zorgen over het toenemende aantal mensen die met zorg of begeleiding in de buurt komen wonen. Natuurlijk gun je iedereen een dak boven het hoofd. Maar we zien ook dat dit in sommige buurten tot overlast leidt. Of dat buren niet goed weten hoe ze met elkaar om moeten gaan”. Met deze prestatieafspraken willen we daaraan extra aandacht geven. Daarom wordt gekeken hoe te komen tot een spreiding van de huisvesting van deze groepen over de buurten en wijken van de stad. Harrie Bosch: “En we kijken wat (geclusterde) kleinschalige woonvormen hierin kunnen betekenen. Mensen kunnen daar zelfstandig wonen, maar er is ook zorg en begeleiding mogelijk”.

Bestaande woningvoorraad
Een grote opgave ligt er ook bij bestaande sociale huurwoningen. Het beheer en onderhoud krijgen extra aandacht als het gaat om het prettig en gezond wonen. Dat geldt ook voor duurzaamheid. Ook maakt het splitsen van een aantal grotere woningen in meerdere kleine woningen deel uit van de afspraken.

Mohamed Acharki: “We zien steeds meer kleinere 1- en 2-persoonshuishoudens die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Tegelijk zijn er mensen die vanuit een grote eengezinswoning kleiner willen gaan wonen. Daarom gaan we op zoek naar slimme manieren om die verschillende groepen te huisvesten. Daar willen we ons graag voor inzetten.”

Nieuwe woonvisie
De gemeente werkt samen met inwoners, de Bossche corporaties, marktpartijen en maatschappelijke organisaties toe naar een nieuwe woonvisie voor de gemeente ‘sHertogenbosch. In de woonvisie staat hoe de gemeente aankijkt tegen de opgave om iedere Bosschenaar een prettig en passend thuis te kunnen bieden. De verwachting is dat de gemeenteraad de woonvisie in het eerste kwartaal van 2020 vaststelt. Deze woonvisie vormt straks de basis voor het maken van nieuwe afspraken.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws
Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13783