Datum plaatsing: 21 december 2019

Waterschap Aa en Maas investeert in zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen


Waterschap Aa en Maas investeert in zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De komende jaren legt waterschap Aa en Maas grote zonneweides aan op alle zeven rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant. Het waterschapsbestuur heeft hiervoor 19 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee zet het waterschap een belangrijke stap om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. De investering voor de panelen wordt in ongeveer 13 jaar terugverdiend. Als alle zonneweides in gebruik zijn, wekt het waterschap zo’n 80% van haar energieverbruik zelf op. De zonneweides leveren ongeveer de helft hiervan.

Komend voorjaar wordt de eerste zonneweide -een veld met ongeveer 10.000 zonnepanelen- aangelegd op de rioolwaterzuivering in Den Bosch. Volta Solar voert de opdracht uit in nauwe samenwerking met het waterschap.

Energieverbruik en -opwekking dicht bij elkaar
Het schoonmaken van afvalwater van bedrijven en inwoners kost veel energie. Zo’n 95% van het totale energieverbruik van het waterschap gaat naar de zuiveringen. Door de zonneweides op de
zuiveringsterreinen te plaatsen, kan de opgewekte elektriciteit ter plekke worden gebruikt. Bovendien geeft het waterschap als grondeigenaar onbenutte ruimtes op en nabij de zuiveringen een duurzame functie. Een win-winsituatie, waarmee het waterschap de kans benut om daar waar de meeste energie wordt verbruikt, ook het meeste op te wekken.

Aa en Maas energieneutraal in 2030
Als waterbeheerder wordt ook Aa en Maas geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, hitte en wateroverlast komen steeds vaker voor. Het waterschap wil daarom in 2030 geen extra bijdrage meer leveren aan de uitstoot van broeikasgassen. Momenteel wekt het waterschap een kleine 40 % van haar verbruik op via de productie van biogas uit zuiveringsslib, zonnepanelen op daken en enkele waterkrachtcentrales bij stuwen. Na realisatie van zonneweides is dit verdubbeld. De resterende 20% moet komen uit aanvullende manieren om energie op te wekken of te benutten, bijvoorbeeld via toepassing van warmte uit (afval)water, drijvende zonnepanelen, zonnepanelen in combinatie met waterberging of windenergie.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:22 januari
22 januari
23 januari
23 januari
23 januari
23 januari
24 januari
24 januari
24 januari
25 januari
25 januari
25 januari
25 januari
25 januari
26 januari
26 januari
26 januari
27 januari
27 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
31 januari
31 januari
31 januari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
05 februari
06 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
08 februari
08 februari
08 februari
08 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
10 februari
13 februari
14 februari
14 februari
14 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
19 februari
19 februari
22 februari
03 maart
07 maart
08 maart
10 maart
15 maart
18 maart
21 maart
22 maart
27 maart
28 maart
29 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
28 augustus

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14942