Datum plaatsing: 24 december 2019

Uitkomsten woonwensenonderzoek gemeente Oss bekend


Uitkomsten woonwensenonderzoek gemeente Oss bekend


Regio (Oss): Gemeente Oss heeft dit jaar weer mee gedaan aan het woonwensenonderzoek. Dit onderzoek wordt iedere vier jaar gehouden in de regio. In de periode januari - maart 2019 hebben ruim 4.100 inwoners de vragenlijst ingevuld en hun woonwensen aangegeven. De uitkomsten zijn nu bekend. Tijdens de podiumbijeenkomst van 9 januari 2020 presenteert de onderzoekster de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voor de gemeente Oss.

Gesprekken wijk- en dorpsraden
Dankzij de bijdrage van de wijk- en dorpsraden hebben veel inwoners het onderzoek ingevuld. De gemeente betrekt de resultaten van het onderzoek bij de gesprekken met de dorpen en wijken over woningbouw en bij het woningbouwprogramma. De gemeente zet de komende tijd samen met de woningcorporaties en woningontwikkelaars in op de versnelling van de bouw van woningen waaraan tekorten zijn. Het woonwensenonderzoek is ook één van de bouwstenen voor de woonvisie 2020 waar de gemeenteraad eind januari 2020 over spreekt.

Wat zijn opvallende resultaten?
Een aantal opvallende resultaten uit het onderzoek:

- 83% van de huishoudens is (zeer) tevreden met de huidige woning en de woonomgeving. In het landelijk gebied is de tevredenheid wat hoger dan in het stedelijk gebied;
- Van de doorstromers geeft 9% aan dat ze zeker willen verhuizen, bij de starters is dat 25%. Voor beide groepen geldt dat zo’n 20% misschien wil verhuizen;
- Het merendeel van de huishoudens dat eventueel wil verhuizen wil weer in de gemeente Oss wonen;
- Ruim driekwart van de 65-plussers wil zo lang mogelijk in huidige woning blijven;
- Ongeveer 900 huishoudens zijn dringend op zoek naar een andere woning.

Belangrijke aandachtspunten
Het onderzoek brengt ook een aantal aandachtspunten voor beleid in beeld:

- Tekort aan huurappartementen, voor starters én doorstromers (65min en 65plus);
- Tekort aan betaalbare huurwoningen voor starters;
- Klein tekort aan dure huur voor starters en 65plus-huishoudens;
- Als gevolg van de gunstige woningmarkt: relatief grote vraag naar dure koopwoningen, maar ook naar goedkope/kleinere koopwoningen;
- Klein overschot aan grote koopwoningen vooral door door- en uitstroom van ouderen.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:26 januari
26 januari
26 januari
27 januari
27 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
31 januari
31 januari
31 januari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
01 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
02 februari
05 februari
05 februari
06 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
07 februari
08 februari
08 februari
08 februari
08 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
09 februari
10 februari
13 februari
14 februari
14 februari
14 februari
14 februari
15 februari
15 februari
15 februari
15 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
19 februari
19 februari
22 februari
03 maart
07 maart
08 maart
10 maart
15 maart
18 maart
21 maart
22 maart
27 maart
28 maart
29 maart
04 april
05 april
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
28 augustus

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14122