Datum plaatsing: 13 januari 2020

Vuurwerk in ‘s-Hertogenbosch


Vuurwerk in ‘s-Hertogenbosch


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Veel mensen beleven plezier aan het afsteken van vuurwerk. Dat kunnen we ons zeker voorstellen, maar het is daarbij wel van belang dat oud en nieuw een leuk feest is en blijft voor iedereen. We zien tijdens de jaarwisseling altijd vernielingen, verstoring van de openbare orde en geweldpleging. Dat is iets dat we sowieso niet accepteren. Een deel daarvan is een gevolg van het niet verantwoordelijk afsteken van vuurwerk.

De schade is dit keer groter dan vorig jaar. Zo is er veel vuurwerkschade aan bijvoorbeeld afvalbakken, speeltuinen, putdeksels en gazon. Alles bij elkaar schatten we deze kosten nu al op €160.000 euro. Dan hebben we daar de uren van politie en stadstoezicht nog niet bijgeteld.

Een verbod op het afsteken van vuurwerk door inwoners kan helpen om de schade en overlast te verminderen. Burgemeester Mikkers heeft kennis genomen van het advies van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Die adviseert om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Hij voelt ervoor om deze lijn te volgen.

Goed afwegen
Voordat overgegaan wordt tot het besluit dat een verbod de beste aanpak in deze is, is het wel van belang eerst een aantal zaken goed af te wegen.

Een verbod moet wel een haalbare zijn. Dat betekent dat deze te handhaven moet zijn binnen de capaciteit die er is. Niet alleen op het (al dan niet illegaal) afsteken zelf. Dat is er een om rekening mee te houden, zeker gezien de druk die op die capaciteit ligt.

Voor de handhaafbaarheid is ook van belang of knalvuurwerk en vuurpijlen in de toekomst verkocht mogen blijven worden. Dit kan niet lokaal worden bepaald.

Voorstel aan gemeenteraad
In de eerste helft van het jaar legt de burgemeester hierover een voorstel voor aan de gemeenteraad. Dat zijn verschillende scenario’s. De gemeenteraad kan dan bespreken hoe en onder welke voorwaarden het best omgegaan kan worden met het afsteken van vuurwerk in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wanneer er eerder een landelijk besluit komt, dan volgen we die uiteraard.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14632