Datum plaatsing: 18 januari 2020

Meer bomen in ‘s-Hertogenbosch


Meer bomen in ‘s-Hertogenbosch


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Het klimaat verandert. Ook in ’s-Hertogenbosch bereiden we ons voor op de veranderingen die dit voor onze leefomgeving tot gevolg heeft. Vergroening is één van de maatregelen die we nemen. We willen onze gemeente meer klimaatbestendig maken, bijvoorbeeld door stenen plaats te laten maken voor groen.

Wethouder Mike van der Geld: “We verwachten zwaardere regenbuien en vaker extreem warm weer. Groen is een goede maatregel om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Bovendien zorgt het voor een prettiger leefomgeving en meer biodiversiteit. Daarom planten we extra bomen. Allemaal om naar ons doel klimaatbestendig in 2050 toe te werken.”

Komende weken planten we rond de 200 nieuwe bomen langs de Maastrichtseweg, Vlijmenseweg, Onderwijsboulevard, Zandzuigerstraat, Orthenseweg, Bruistensingel, Empelseweg, en de Treurenburg. Hier komen nieuwe laanbomen. Dat zijn bomen die geschikt zijn om te plaatsen langs wegen en straten vanwege hun grootte. Deze bomen maken onderdeel uit van een vergroeningsplan dat moet zorgen voor extra vergroening de komende jaren.

Vergroening > bomen langs wegen
Wij staan voor een grote vergroeningsopgave. Vergroening is een onlosmakelijk onderdeel van alle ruimtelijke projecten en ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch. De gebouwde omgeving die we nu aanleggen moet voldoen aan onze doelen voor 2050: gezond, groen en klimaatbestendig.

Zo zijn we bezig met het vergroenen van schoolpleinen. Samen met inwoners gaan we kijken hoe we de wijken kunnen vergroenen. Zij weten namelijk goed de plekken waar extra bomen gewenst zijn.

Naast bomen langs wegen, planten we ook kleine bosjes. Zo’n ‘Tiny Forest’ is een dichtbegroeid bosje van 250 tot 400 m2 groot. We planten die aan om de biodiversiteit in het stedelijk gebied te versterken, maar ook als prettige plek voor mens en verschillende dieren. Denk dan aan vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Een Tiny Forest draagt ook bij aan een gezonde en klimaatbestendige woonomgeving. De aanplant doen we samen met het IVN en wijkbewoners.

Er zijn in de wijken en het buitengebied verschillende kleine bosjes aangeplant. Bijvoorbeeld aan de Aartshertogenlaan, het Fladerackenpark, Harendonksplekske en aan de Engelsedijk. Komend jaar komen er in ieder geval nog drie bij. Aan het Maasoeverpad, bij sportpark Maliskamp en het Eikenburgbos.

Voorstel gemeenteraad
De komende jaren komen er nog meer groene projecten. Na de zomer wordt het plan voor vergroening in ’s-Hertogenbosch door de gemeenteraad behandeld. Daar staan ook volgende projecten in beschreven. Andere groene maatregelen, zoals de groene Delta (natuur rond de stad), lopen gewoon door.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

Colums
08 jul
08 jul
05 jun


Meer columns

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15512