Datum plaatsing: 24 januari 2020

Sinds ‘1995’ veranderde de dijk, maar ook onze blik op de toekomst


Sinds ‘1995’ veranderde de dijk, maar ook onze blik op de toekomst


Regio (Regionaal): #hohohoogwater laat zien dat werken aan veiligheid nooit ophoudt!

Eind januari is het 25 jaar geleden dat ook het water van de Maas hoog tegen de dijken stond in het gebied
van waterschap Aa en Maas. Van Boxmeer tot Waalwijk dreigde de evacuatie van dijkbewoners. Het beeld van de A2 bij ’s-Hertogenbosch die onder water stond was landelijk nieuws. Het hoogwater van 1995 is sindsdien een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Met het initiatief #hohohoogwater blikt
waterschap Aa en Maas samen met nog zes waterschappen en Rijkswaterstaat terug op de dreiging van toen, de veranderingen die volgden en onze waterveiligheid in de toekomst. Zo moeten onze dijken bijvoorbeeld klaar zijn voor de toekomst omdat het klimaat verandert.


Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken. In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Sindsdien hebben we
niet stil gezeten en is de visie op waterbeheer in Nederland veranderd. In plaats van alleen maar snel afvoeren en vertrouwen op techniek, creëerden we meer ruimte voor water door beekherstel, hermeandering en aanleg van waterbergingsgebieden. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in de omgeving, met nieuwe technieken en in gesprek met bewoners. Waterschappen fuseerden en professionaliseerden en de veiligheidsregio’s ontstonden.

Veiligheid in de toekomst
Maar ons werk is nooit klaar! Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen. Dit gaat in goed overleg met iedereen die daarbij betrokken is. Want samen zorgen we voor sterke dijken! Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas: “Door de klimaatveranderingen ontstaan vaker extreme weersomstandigheden waarbij wateroverlast kan ontstaan. Natuurlijk zet waterschap Aa en Maas alles op alles om de kans op ernstige wateroverlast en gevaarlijke dijkdoorbraken in ons werkgebied te minimaliseren.

De kans dat dit gebeurt is ook heel klein. Tegelijkertijd zeggen we, het kán wel gebeuren en de gevolgen zijn dan heel erg groot. De komende jaren blijven we daarom werken aan maatregelen om wateroverlast zo veel mogelijk te beperken en bekijken we samen met het rijk en andere partners wat we moeten doen om de waterveiligheid van Nederland op orde te houden.”

#mijndijk op 31 januari
Tussen 25 januari en 4 februari vertellen de deelnemende waterschappen met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Met een startjournaal op 25 januari, met videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over de belangrijkste ontwikkelingen. Doel is
bewustzijn te creëren over waterveiligheid. Op vrijdag 31 januari roepen we alle inwoners van Nederland op om met #mijndijk (selfie) de dijk te laten zien die hen beschermt. Op www.aaenmaas.nl en op onze social mediakanalen zie je welke activiteiten er allemaal zijn in ons gebied. Het varieert van een online campagne tot een publieksbijeenkomst op zondag 2 februari in Lith.

Partners
#hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe,
Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat. Samen werken zij met vele partners in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan waterveiligheid in Nederland.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws


18 februari
19 februari
19 februari
19 februari
19 februari
20 februari
20 februari
20 februari
21 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari
29 februari
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
02 maart
03 maart
06 maart
06 maart
07 maart
07 maart
07 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
10 maart
10 maart
11 maart
11 maart
14 maart
15 maart
15 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
31 maart
04 april
04 april
05 april
06 april
10 april
13 april
17 april
04 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
15 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30446