Datum plaatsing: 30 januari 2020

Raadsavond Informeren en Ontmoeten op 3 februari


Raadsavond Informeren en Ontmoeten op 3 februari


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 3 februari 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via dit digitale aanmeldformulier https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scGCC09.aspx/fGCC09_Email of (073) 615 54 23.

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de gemeenteraad 3 maart 2020:
https://s-hertogenbosch.notubiz.nl/vergadering/673008/gemeenteraad%2003-03-2020

U kunt inspreken over
- zienswijze ontwerp-Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
- ruimtelijke onderbouwing woning Zandstraat ongenummerd (achterperceel Sasseltberg 17);
- bewind in eigen beheer;
- zienswijze ontwerp-Kadernota GGD Hart voor Brabant;
- zienswijze concept-Beleidskader 2021 van de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN);
- wijzigen Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017.

U kunt aanwezig zijn bij
Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:
- Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant ‘Mensen gezonde kansen bieden’;
- Bewind in eigen beheer.

Wat gebeurt er na het inspreken?
De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in week 7 besproken d.d. 10 februari – 13 februari tijdens commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 3 maart 2020 waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


27 februari
27 februari
27 februari
27 februari
27 februari
28 februari
28 februari
29 februari
29 februari
29 februari
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
02 maart
03 maart
03 maart
04 maart
04 maart
06 maart
06 maart
06 maart
06 maart
06 maart
06 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
07 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
10 maart
10 maart
10 maart
10 maart
11 maart
11 maart
11 maart
11 maart
13 maart
13 maart
14 maart
14 maart
14 maart
14 maart
14 maart
15 maart
15 maart
15 maart
15 maart
15 maart
15 maart
17 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
29 maart
31 maart
02 april
04 april
04 april
05 april
05 april
06 april
10 april
11 april
13 april
15 april
17 april
18 april
25 april
26 april
04 mei
07 mei
08 mei
08 mei
09 mei
10 mei
15 mei
17 mei
17 mei
26 mei
31 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14119