Datum plaatsing: 09 februari 2020

Agenda openbare vergadering Dorpsraad Lith


Agenda openbare vergadering Dorpsraad Lith


Lith (Oss): 1. Opening en vaststellen agenda.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 11-12-2019 (bijgevoegd)
3. Mededelingen Adviseurs – Dorpsraad
Leden van de Dorpsraad
Stand van zaken financiën door penningmeester.
4. Uitkomst woonwensenonderzoek.
5. Woningbouw Lithoijen.
6. Update aanleg glasvezel.
7. Kermissen in de kernen van de voormalige gemeente Lith.
8. Spreekrecht publiek.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Indien u gebruik wilt maken van spreekrecht, dient u dit voor de vergadering kenbaar te maken bij de
voorzitter.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Lith

Henri Arts
Voorzitter Dorpsraad Lith.

Locatie
MFA de Snoeck
Marktplein - Lith

Datum:
13 februari 2020

Tijd:
20.00 uurUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
19 februari
19 februari
19 februari
20 februari
20 februari
20 februari
21 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari
29 februari
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
02 maart
03 maart
06 maart
07 maart
07 maart
07 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
10 maart
10 maart
11 maart
14 maart
15 maart
15 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
04 april
04 april
05 april
06 april
10 april
13 april
17 april
04 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
15 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14394