Datum plaatsing: 09 februari 2020 - Laatst gewijzigd: 18-02-2020 20:31:29

Agenda openbare vergadering Dorpsraad Lith


Agenda openbare vergadering Dorpsraad Lith


Lith (Oss): 1. Opening en vaststellen agenda.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 11-12-2019 (bijgevoegd)
3. Mededelingen Adviseurs – Dorpsraad
Leden van de Dorpsraad
Stand van zaken financiën door penningmeester.
4. Uitkomst woonwensenonderzoek.
5. Woningbouw Lithoijen.
6. Update aanleg glasvezel.
7. Kermissen in de kernen van de voormalige gemeente Lith.
8. Spreekrecht publiek.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Indien u gebruik wilt maken van spreekrecht, dient u dit voor de vergadering kenbaar te maken bij de
voorzitter.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Lith

Henri Arts
Voorzitter Dorpsraad Lith.

Locatie
MFA de Snoeck
Marktplein - Lith

Datum:
13 februari 2020

Tijd:
20.00 uurUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13965