Datum plaatsing: 07 februari 2020

‘s-Hertogenbosch ook in de toekomst voorbereid op hoogwater


‘s-Hertogenbosch ook in de toekomst voorbereid op hoogwater


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Overheden doen samen onderzoek naar de effecten van klimaatverandering

Na de wateroverlast van 1995 is de Hoogwateraanpak Den Bosch opgestart, HoWaBo. In nauwe samenwerking met alle partners in het gebied hebben de waterschappen Aa en Maas en De Dommel daarna de waterbergingsgebieden rondom ’s-Hertogenbosch ingericht. Eind jaren negentig is de waterberging in het Bossche Broek gerealiseerd en vanaf 2008 in het Vughtse Gement en het Engelermeer. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het bebouwde gebied van ’s-Hertogenbosch en de omliggende gemeenten goed beschermd zijn tegen het hoge water zoals dat in 1995 optrad.

Waterbergingsgebied Bossche Broek
We zien dat het klimaat sneller verandert dan verwacht. Volgens de laatste klimaatscenario’s neemt de kans toe dat de Maas, de Dommel en de Aa heel veel water moeten afvoeren. Waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben daarom onderzoek gedaan naar de risico’s op wateroverlast in hun werkgebied door het extremere weer. Uit de berekeningen blijkt dat de wateroverlast in de stroomgebieden van de beken Aa en Dommel beperkt is en geen grote schade veroorzaakt.

Dat is anders als er ook extreem veel water door de Maas moet worden afgevoerd door heftige regenval in België en Frankrijk. Dan kunnen de beken in de regio ‘s-Hertogenbosch hun water niet meer afvoeren naar de Maas en bestaat de kans dat sommige plaatsen te maken krijgen met wateroverlast. Deze nieuwe inzichten roepen veel vragen op. Hoe groot is het risico op wateroverlast precies? Waar treedt de wateroverlast op en wat zijn de gevolgen? En welke maatregelen zijn dan nodig om het risico op wateroverlast te beperken. Provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en de waterschappen gaan nu samen aan de slag om de effecten van de versnelling van de klimaatverandering verder te onderzoeken. Daarna wordt gekeken naar de oplossingen, daar worden maatschappelijke partners bij betrokken. Werken aan water is nooit af; 25 jaar na het hoge water van 1995 blijven we ons voorbereiden op de toekomst.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

overheid nieuws


16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
19 februari
19 februari
19 februari
20 februari
20 februari
20 februari
21 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari
29 februari
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
01 maart
02 maart
03 maart
06 maart
07 maart
07 maart
07 maart
08 maart
08 maart
08 maart
08 maart
10 maart
10 maart
11 maart
14 maart
15 maart
15 maart
18 maart
18 maart
20 maart
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
21 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
22 maart
27 maart
28 maart
28 maart
28 maart
28 maart
29 maart
04 april
04 april
05 april
06 april
10 april
13 april
17 april
04 mei
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
15 mei
17 mei
26 mei
06 juni
07 juni
09 juni
14 juni
19 juni
28 augustus
18 september
16 oktober
20 november
13 december
18 december

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16177