Datum plaatsing: 03 april 2020

Bedrijventerrein Berghem 12 maanden op slot na vondst drugs


Bedrijventerrein Berghem 12 maanden op slot na vondst drugs


Berghem (Oss): De burgemeester van de gemeente Oss mag een bedrijventerrein in Berghem voor 12 maanden sluiten vanwege aangetroffen harddrugs én materialen en goederen om harddrugs te maken. Dit bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De politie trof de drugs, materialen en goederen op 18 november jl. aan. De burgemeester van de gemeente Oss besloot dat het bedrijventerrein, met daarop gelegen containers en bebouwing, per direct moest worden gesloten. Twee dagen later bevestigde de burgemeester dat de sluiting 12 maanden zal duren. Een woning, kantoor en privégarage op het terrein hoeven niet dicht. Een transportbedrijf dat op de bewuste locatie is gevestigd, maakte bezwaar tegen dit besluit. De burgemeester verklaarde dit bezwaar in maart ongegrond. Het bedrijf ging in beroep en verzocht de voorzieningenrechter in de tussentijd een voorlopige voorziening te treffen die inhoudt dat het bedrijventerrein en een loods die daar staat, niet dicht mag.

Standpunten
Het transportbedrijf stelt dat de burgemeester niet had hoeven overgaan tot sluiting. De overtreding is reeds beëindigd nu alle drugs, materialen en goederen verwijderd zijn. Daarnaast zou er geen sprake zijn geweest van druggerelateerde overlast en is er geen feitelijke drugshandel geconstateerd. Bovendien vindt het bedrijf de gehele sluiting van de bedrijfspercelen, inclusief een loods, een te verregaande maatregel. De burgemeester had kunnen volstaan met de sluiting van de containers op het terrein. Tot slot stelt het transportbedrijf dat haar niets te verwijten valt, omdat zij niets te maken zou hebben met de aangetroffen drugs, materialen en goederen.

De burgemeester vindt dat zij juist heeft gehandeld. Bij haar besluit betrok ze de bevindingen uit het rapport van de inval op 18 november 2019. Daarin is vastgesteld dat ruim meer dan de toegestane hoeveelheid harddrugs en goederen, grondstoffen en afvalstoffen voor de productie van synthetische drugs zijn aangetroffen. De burgemeester geeft aan dat in dit geval het belang van bescherming van het woon- en leefklimaat in de omgeving prevaleert boven de belangen van het bedrijf.

Oordeel
Gelet op de zeer grote hoeveelheid aangetroffen harddrugs, namelijk ruim 900 gram cocaïne, én de materialen en goederen voor de productie van harddrugs, mocht de burgemeester in dit geval oordelen dat sprake is van een “ernstig geval”. Dit rechtvaardigt een sluiting van 12 maanden. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat met alleen de inbeslagname en verwijdering van de drugs, materialen en goederen, niet de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de directe omgeving hersteld is. De burgemeester mocht dan ook het standpunt innemen dat het noodzakelijk is de bedrijfspercelen te sluiten. Omdat de drugs, materialen en goederen verspreid over het terrein zijn aangetroffen, mag het gehele gebied, inclusief de loods, dicht. Tot slot oordeelt de rechtbank dat het transportbedrijf verantwoordelijk is voor wat er op haar terrein gebeurt. Van het bedrijf mocht dan ook worden verwacht dat zij regelmatig onderzoek deed naar de inhoud van de containers en de opslag van goederen. Al met al wijst de voorzieningenrechter het verzoek af om een voorlopige voorziening te treffen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politie nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.22820