Datum plaatsing: 10 april 2020

“De tomeloze inzet van al onze medewerkers geeft vertrouwen”


“De tomeloze inzet van al onze medewerkers geeft vertrouwen”


Nuland ('s Hertogenbosch): Interview met Sacha Ausems, interim directeur-bestuurder van Sint Jozefoord

“Ook Sint Jozefoord ontkomt niet aan de invloeden van het coronavirus. Maar ondanks alle narigheid die het virus met zich meebrengt is het vertrouwen in Sint Jozefoord te Nuland optimaal te noemen”. Het zijn de woorden van Sacha Ausems, sinds 1 januari 2020 interim directeur-bestuurder van Sint Jozefoord. Op de webpagina van Sint Jozefoord wordt ingegaan op alle maar enigszins denkbare aspecten die van toepassing zijn of kunnen zijn op de nieuwe situatie. De volgende zinsnede is zo herkenbaar en toepasbaar op het huis: “De veiligheid en het welbevinden van onze bewoners, cliënten en collega’s staan bij Sint Jozefoord voorop. Altijd, ook nu. Samen doen wij er nog steeds alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan én de kwaliteit van onze zorg en aandacht te waarborgen”.

door Jan van Ravenstein

“Ook wij hebben bewoners die positief zijn getest en ook in ons huis is bezoek ‘niet toegestaan’ en net zoals iedereen moeten ook wij uiterst voorzichtig omgaan met de regels die worden voorgeschreven door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)”, zegt Sacha Ausems met gepaste zorgelijkheid. Het lijkt zo onwerkelijk. Maar weet je, zo maar…. Van het ene op het andere moment moet je de gastvrije deuren van je ‘huis’ sluiten en krijg je met protocollen te maken die ongekend zijn. “Ineens heb je een crisisteam, creëer je een geïsoleerde afdeling en kom je op de afdelingen verpleging in zogenaamde ‘maankleding’ tegen. En toch, ondanks alles heerst er in het huis een soort van rust en vertrouwen. De sfeer in huis is ‘Des Jozefoords’ verwoordde een medewerkster de situatie. Ik zie het, zeker in deze heftige tijd, als een groots compliment aan ons allemaal”, zegt Sacha met terechte trots.

Crisisteam
“Vanaf dag één dat het virus zich aandiende hebben wij een crisisteam samengesteld. We beginnen de dag met overleg en we merken dat we (gelukkig) steeds meer overzicht krijgen in de materie die speelt binnen ons huis. Transparantie, openheid en verbinding zijn een paar voorbeelden van kenmerken die hoog in ons vaandel staan. Nu bijvoorbeeld, met het sluiten van de deuren voor bezoek, vallen een aantal van die belangrijke kenmerken voor het thuisfront weg. We doen ons uiterste best dit te ondervangen door het contact door middel van beeldbellen, persoonlijke dagelijkse gesprekken en bulletins open te houden”, aldus Sacha.

Testen
Sint Jozefoord is een huis voor ouderen met somatische afdelingen en PG-afdelingen waar, mensen verblijven met een psychische stoornis die verband houdt met ouderdom, zoals dementie. Vanuit het crisisteam was er niet alleen de gedachte maar vooral ook de wens om bewoners die symptomen gaven van ‘ziek zijn’ te testen op het virus. “We hebben veel getest en dat kan je bijna een ‘gouden greep’ noemen. Meer dan de helft van alle afdelingen op Sint Jozefoord is ‘schoon’, kent dus geen besmettingen. Een paar afdelingen hebben een of twee corona besmettingen en een andere afdeling meerdere. Uit die testen kwamen ook de negatieve gevallen bovendrijven (geen coronabesmetting) waardoor we aldus Sacha Ausems. Er zijn gelukkig ook bewoners die weer beter worden en opknappen.

Rust
Bijzonder verrassend te noemen is het feit dat er op de PG-afdelingen een soort van rust aan het ontstaan is. Je zou denken dat enig vermaak, bedrijvigheid en bezig zijn met de bewoner afleiding en rust zou brengen bij deze doelgroep. De artsen en verpleging constateren met een soort van verwondering dat er juist nu een soort van serene rust heerst, nu de verzorging vanwege het virus een soort van vast patroon aan het worden is. Natuurlijk, het restaurant, de kapel en de bibliotheek zijn gesloten en we hebben op de afdelingen in feite kleine quarantaine afdelinkjes gemaakt zodat de patiënten in alle rust kunnen herstellen. Dat alles geeft ook wel rust in het huis. In een geheel aparte afgesloten afdeling (los van Sint Jozefoord) is op het terrein ruimte gecreëerd voor de coronapatiënten uit Maasdonk waar de huisartsen zorg dragen voor de medische zorg.

Zorg
De reguliere zorg gaat gewoon door. Dagelijks verzorgt onder andere Welzijn & Recreatie een soort van recreatie. Elke dag bewegen op de muziek, in de tuin of vanaf het balkon. Afgelopen week hebben we Christel de Laat, alias Betty van den Oetelaar van Omroep Brabant op bezoek gehad die worstenbroodjes uit kwam delen. “Als laatste wil ik alle medewerkers van Sint Jozefoord, van verpleging tot technische dienst en alles wat daar tussen zit, een heel grootst compliment geven. Het is onvoorstelbaar met welk voor liefde en inzet ze allemaal hun werk doen. Ik ben hier nog maar net drie maanden aan het werk, maar wat ik hier meemaak is echt ongekend. Kippenvel..”, aldus Sacha Ausems.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29831