Datum plaatsing: 10 april 2020

Annenborch bedankt u voor uw steun en begrip


Annenborch bedankt u voor uw steun en begrip


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Janneke Pander, directeur van Annenborch maakt de balans op na een kleine maand Corona virus en wat de consequenties zijn voor de bewoners, hun familie, de medewerkers en iedereen die zijn hart bij Annenborch heeft liggen.

Door Janneke Pander

Het zijn erbarmelijke tijden. Iedereen in brandhaard Brabant kent ondertussen in de directe omgeving of op afstand via via heel verdrietige situaties. De impact daarvan is enorm. Elkaar op afstand houden in tijden dat je elkaar van dichtbij nodig hebt, is zo tegennatuurlijk dat het pijn doet. Binnen Annenborch merken we dat ieder moment van de dag. We missen de familie en vrienden van cliënten, we missen onze fantastische vrijwilligers en we missen onze thuiswerkende en zieke collega’s en alle andere vrolijke gasten. Kortom we missen de gewone gang van zaken en de goede oude tijd. Ook balen we als een stekker omdat we niet weten hoe lang we het nog zonder elkaar moeten volhouden. Wat we wel weten is dát we het volhouden, omdat we door alles heen voelen dat u begrip opbrengt voor de situatie waar we met elkaar in beland zijn. We merken dat u zich aanpast, afstand houdt en het ondanks alles opbrengt om het voor iedereen zo draaglijk mogelijk te maken. Dat sterkt, dat geeft moed en houdt de moraal in Annenborch hoog. Wat ons ook sterkt is dat we overtuigd zijn dat al die beschermende maatregelen helpen en we zo, tot op de dag van vandaag, de ernstige situatie van besmetting bij cliënten hebben weten te voorkomen.

Uitzondering
Zoals eerder geschreven bedenkt Annenborch de maatregelen niet zelf maar volg ik de voorschriften en regels die vanuit de overheid en andere autoriteiten worden gegeven. Als daar uitzondering op moet zijn, treden we in overleg met direct betrokkenen. Indien nodig bevestig ik hen de mogelijkheden en afspraken schriftelijk.
Afstemming en overleg, Informatie, voortschrijdend inzicht en toetsing van beleid komt tot stand in voortdurende afstemming met het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) van de Veiligheidsregio Noord Brabant. Er is nauwe samenwerking met de collega bestuurders ouderenzorg uit de regio en het onderlinge (telefonische) contact is uitstekend. Indien nodig schakel ik met de eigenaar van het pand, Woningstichting JOOST, en/of de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij houden ons aan de afspraken die zijn gemaakt binnen de noodverordening die de gemeente heeft vastgesteld.

Preventief beleid
Annenborch is als geheel pand vanaf zondag 15 maart in quarantaine. De enige aanwezigen in het gebouw zijn de bewoners en de vaste medewerkers. Inpandig hebben we al het bewegingsverkeer zoveel als mogelijk beperkt tot de gangen waar mensen wonen. De persoonlijke verzorging van cliënten wordt door een vast team gedaan en de collegiale contacten onderling zijn beperkt. Het denken en organiseren in deze cohorten (samengestelde teampjes) doen we in de eerste plaats om besmetting buiten te houden en in de tweede plaats de maatschappij niet te belasten met ziekenhuisopnames. Alle genomen maatregelen zijn terug te lezen op onze website.
Voorkomen van erger
We doen voortdurend beroep op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en het collectieve gezond verstand in de hoop dat we kunnen voorkomen dat we 150 bewoners/cliënten tot hun eigen appartement moeten beperken en de angst onder ons toeslaat.

Bezoekverbod voor alle appartementen
De zorg en services van Annenborch vindt in nagenoeg alle appartementen plaats. Zeker nu we van de buitenwereld afgesloten zijn komen we met onze zorg, maaltijden en gulle gaven uit het dorp achter bijna iedere voordeur. Het gangenstelsel in het gebouw bestaat uit open verbindingen. Er zijn meerdere ingangen, de garage loopt onder het hele pand door en alle woonlagen zijn door de gemeenschappelijke liften en het trappenstelsel verbonden.
In de uitvoering van het beleid, het stopzetten van bezoek in het hele pand, ben ik strenger dan van nature. Het druist in tegen alles waar Annenborch voor staat, maar bagatelliseren en relativeren van besmetting geeft geen pas meer. We doen er alles aan om de teller van het aantal besmettingen bij bewoners op 0 te houden. In de wijde omgeving is dat een uitzondering. Daardoor kunnen we blijven sturen op het welbevinden van alle bewoners. Allen zijn verstoten van hun familie. Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden en toch in het pand gesignaleerd worden, dan blijft het uitgangspunt om in gesprek te blijven. Maar als het nodig is zal ik vragen om handhaving en daar anderen bij inschakelen.

Tot slot
Met de genomen maatregelen wil ik niets afdoen aan ieders eigen verdriet en zorgen. Het spijt me oprecht wanneer die indruk wel bestaat. Heel graag zien we u persoonlijk weer in betere tijden. Tot zolang wens ik u veel sterkte, gezondheid en goede moed.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28604