Datum plaatsing: 10 april 2020

Corona en uw bedrijfVinkel ('s Hertogenbosch): Als uw werknemer zich als gevolg van het Corona-virus ziek meldt, dan heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon. Als uw werknemer zich niet ziek meldt, maar in verband met quarantaine niet naar het werk kan komen, dan ligt de situatie lastiger. De wet bepaalt namelijk dat een werknemer het recht op doorbetaling van loon behoudt, tenzij het niet werken voor rekening en risico van de werknemer komt. Het is de vraag of het in quarantaine plaatsen van de werknemer tot het ondernemersrisico van de werkgever behoort of dat het voor rekening en risico van de werknemer behoort te komen. Het is verdedigbaar dat de werknemer bij toepassing van de quarantainemaatregel recht heeft op doorbetaling van loon.

De overheid heeft aangegeven dat het Corona-virus inmiddels is aangemerkt als een “buitengewone omstandigheid”. Dat houdt in dat werkgevers in bepaalde gevallen aanspraak kunnen maken op werktijdverkorting. Werktijdverkorting houdt in dat het UWV een tijdelijke WW-uitkering verstrekt in verband met werkvermindering. De WW-uitkering wordt aan u als werkgever voldaan en u betaalt het loon van uw werknemers door volgens de geldende afspraken.

Om in aanmerking te komen voor de werktijdverkorting, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
•uw bedrijf moet zijn getroffen door een bijzondere situatie die buiten het normale ondernemersrisico valt;
•het is de verwachting dat er voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk is;
•er is sprake van een direct verband tussen de bijzondere situatie en de werkvermindering.
De werktijdverkorting duurt in beginsel maximaal 6 weken, maar kan op verzoek worden verlengd tot 24 weken. Let op! Voor oproepkrachten met een nul-urencontracten en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

De werktijdverkorting kan worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de link, zie: https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=35735&mNch=qh8gs0lvc6

Zelfstandig ondernemers
Bent u echter als zelfstandig ondernemer (ZZP-er) werkzaam, dan kunt u de werktijdverkorting niet aanvragen. U kunt dan mogelijk wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. U kunt dan in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal.

Om in aanmerking te komen voor dergelijke ondersteuning, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
•uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin;
•u moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf;
•u kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.
Ondersteuning via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen duurt in beginsel maximaal 12 maanden, maar kan op verzoek worden verlengd tot 24 maanden.

Let op! De ondersteuning die u in deze verkrijgt, is in principe een renteloze lening. Als achteraf blijkt dat uw bedrijf voldoende winstgevend is, dan kan het zijn dat u de ontvangen uitkering geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. Blijkt echter dat u achteraf te weinig ondersteuning heeft ontvangen, dan krijgt u dat deel alsnog uitbetaald. De uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau.
Ondersteuning via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen kan worden aangevraagd bij de Gemeente.

Bent u benieuwd naar welke gevolgen de uitbraak van Corona-virus voor uw bedrijf heeft? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

Groet,
Alexander Vromans
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

zakelijk nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.21401