Datum plaatsing: 01 mei 2020

75 jaar Vrijheid 4 en 5 mei: Vlaggen voor onze oorlogsgeneratie


75 jaar Vrijheid 4 en 5 mei: Vlaggen voor onze oorlogsgeneratie


's-Hertogenbosch (Regionaal): Surrealistisch. Het Coronaleed is groter dan ons voorstellingsvermogen. In een jaar waarin we vieren dat we nagenoeg allemaal driekwart eeuw baden in de luxe van vrijheid, is rond 4 mei het inleven in de beklemmende bezettingsjaren nog nooit zo dichtbij gekomen. We luisteren al decennia aandachtig en met ongeloof naar een periode van 75 jaar geleden, waarbij vrijheden waren ingeperkt en waarin men elkaar met het blote oog niet kon vertrouwen.
Door Jan de Wit, kabinet gemeente ‘s-Hertogenbosch
Vandaag-de-dag snappen we ineens wat dat betekent. Maar ook een wereldoorlogsbeeld van twijfelachtige nieuwsgaring, isolement en een lamgelegd cultureel, maatschappelijk, sportief en economisch leven is na de oorlog nog nooit zo dichtbij gekomen. Het gevoel van schaarste en het hamsteren zijn nog wel de meest illustratieve vergelijkingen. 75 jaar geleden ineens te dichtbij.

Verworven vrijheid
Ik moest er aan denken toen we met de zeven comités uit Nuland, Vinkel, Kruisstraat, Rosmalen, Empel, Engelen en ’s-Hertogenbosch tot een invulling kwamen voor alle herdenkingen op 4 mei. Zoeken naar wat mogelijk en verantwoord is, in een tijd dat we onze lokale invulling van de Nationale Dodenherdenking zo rigoureus moeten afschalen. En dát in het jaar dat ons land 75 jaar vrijheid herdenkt en viert! We mogen intens dankbaar zijn dat onze gemeente in oktober 2019 de viering en herdenking van 75 jaar Vrijheid gegund werd in de nog zo vertrouwde samenleving, vol gezamenlijke momenten van herinnering, vreugde, vieren en genieten van verworven vrijheid. Een week lang volop aandacht voor vrijheid in alle kernen, met als afsluiting vier bevrijders en honderden relaties en families uit Wales en de UK in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Een soortgelijk (bevrijdings)feest is alle gemeenten boven de rivieren dit voorjaar niet gegund. Zij werden gedwongen alle plannen te skippen en moesten het doen met enkele symbolische handelingen en online-momenten. Dat treft onze oorlogsgeneratie het hardst. Hemeltergend en hartverscheurend dat juist die krachtige oorlogsgeneratie – die ons land na de oorlog heeft opgebouwd – bij dit laatste lustrum wederom beknot moet worden in hun vrijheid en velen van hen zelfs hun leven nu afsluiten in opnieuw een beklemmende tijd. Het is zelfs niet in stilte uit te drukken.

Herdenkingsmonumenten
Op 4 mei hangen in Nuland, Vinkel, Rosmalen, kruisstraat, Engelen, Empel en ’s-Hertogenbosch bij zeven monumenten de hele dag de vlaggen half stok. Uw persoonlijk eerbetoon – op welk moment en bij welk monument dan ook – is van bijzondere waarde voor de slachtoffers van toen. Een publieksherdenking is – hoe pijnlijk ook – niet mogelijk, maar de comités hebben er alles aan gedaan om toch waardig te kunnen herdenken. In ’s-Hertogenbosch kunt (kon) u in de Tuin van Vrede en Vrijheid (Casinotuin) terecht bij het Verzetsmonument, in Rosmalen bij het oorlogsmonument aan de Schoolstraat en/of Gedachteniskapel ‘Vennehof’, in Empel bij het oorlogsgedachtenismonument aan de Empelsedijk, in Engelen bij het oorlogsmonument aan de Achterstaat, in Kruisstraat bij het monument aan de Grintweg, in Nuland bij het oorlogsmonument op de hoek Hoogstraat – Heiweg en in Vinkel bij het monument aan de Lindenlaan. In samenwerking met het Bossche Klokkenluiders Gilde luiden alle klokken in de gehele gemeente op 4 mei rond 20.00 uur. Daarna is het tijd voor de Nationale Herdenking en de kranslegging en toespraak van Z.M. de Koning. Om 20.30 uur kunt u via de lokale televisieomroep DTV een lokaal herdenkingsjournaal bekijken. Daarin spreekt burgemeester Jack Mikkers een herdenkingsrede uit en stadschroniqueur Eric Alink zijn jaarlijkse 4 mei-kroniek.

Laten we vlaggen op dinsdag 5 mei!
De comités en het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch vragen u om uw eerbetoon aan de oorlogsslachtoffers vooral kracht bij te zetten door te vlaggen. Laten we op onze nationale Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) speciaal voor onze oorlogsgeneratie de vlag in top hijsen! Zij hebben die vreselijke oorlogsperiode moeten doorstaan, zij hebben ons land opgebouwd en juist zij hebben het op dit moment hartverscheurend zwaar. Als een héél groot dank-je-wel voor 75 jaar vrijheid en een persoonlijk eerbetoon verdienen onze ouderen op 5 mei 2020 een wapperende nationale driekleur. Fijn dat u meedoet!

Op de foto Jan de Wit In Zuid-Engeland bij het graf van majoor-generaal Ross, de commandant van de 53e Welsh Divisie die de gemeente 's-Hertogenbosch in 1944 bevrijdde.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27684